والا خدا نیستیم که با همه چیز کنار بیایم

والا خدا نیستیم که با همه چیز کنار بیایم

۲۱ خرداد 1397
5
باش آجی آفرین

باش آجی آفرین

۲۱ خرداد 1397
6
یکی از جالب ترین رکوردهایی که در سال 1959 در کتاب#گینس ثبت شده است قرار گرفتن 22 دانشجو در یک باجه تلفن می باشد که تصویر آنرا مشاهده می کنید.

یکی از جالب ترین رکوردهایی که در سال 1959 در کتاب#گینس ثبت شده است قرار گرفتن 22 دانشجو در یک باجه تلفن می باشد که تصویر آنرا مشاهده می کنید.

۲۶ آذر 1396
7
لعنت به تو ک باعث بی خوابی هایم شده ای... لعنت به نبودنت... لعنت به وقت هایی که بخاطر تو اشک هایم ، از گونه سرازیر میشوند... لعنت به بغض های جا مانده در گلو ...

لعنت به تو ک باعث بی خوابی هایم شده ای... لعنت به نبودنت... لعنت به وقت هایی که بخاطر تو اشک هایم ، از گونه سرازیر میشوند... لعنت به بغض های جا مانده در گلو که از تو به ارث رسیده... نبودنت مثل نبودن همه نیست... نبودنت مثل تصور جهانی ...

۲۶ آذر 1396
20