آیسان

avesnat

کلیک کن روش

یه دختر ترک به ریشه ام افتخار میکنم
ببین اول ازهمه داشتن فرهنگه اگه نداشته باشی بلاکی
اسمم آیسان یه دختر شوخ و شیطون آذرماهی عشقم وبهترینم البته دختره اشتپ نکنید =@Nemesis-H
دخترعموجونم= @Raha840
ابجی گلم=@niloo2002
عاشق گروه
#Bts
#Black_pink
هرکسی علایقه خودشو.داره وس توهین نکنین😐 ✌ وگرنه خودم من میدونم و شما

واقعا موندم با کدوم فازم خریدم😐 😑

واقعا موندم با کدوم فازم خریدم😐 😑

۲۱ ساعت پیش
4K
رسیدم بالاخره 😅

رسیدم بالاخره 😅

۳ هفته پیش
4K
#فرشته_دورگه #پارت17 اوووخ برج ببین چه باحاله خدایشش عرچی پول بگیره حقشه واستا اینکه همون برجیه که منم شریکشم اخ چه خالی بده زنگ زدم به حامد حامد:سلام پشه من:سلام زالو جان چطوری حامد:چیشدع زنگ ...

#فرشته_دورگه #پارت17 اوووخ برج ببین چه باحاله خدایشش عرچی پول بگیره حقشه واستا اینکه همون برجیه که منم شریکشم اخ چه خالی بده زنگ زدم به حامد حامد:سلام پشه من:سلام زالو جان چطوری حامد:چیشدع زنگ زدی من:ببینم برجی که توش بابن سلمان شریکیم تویی سلمانشهر اره حامد:اره چطور ؟ من:هیچی ...

۳ هفته پیش
23K
کامنت ناموسا بزارین😐👏😻✌

کامنت ناموسا بزارین😐👏😻✌

۳ هفته پیش
5K
#فرشته_دورگه #پارت16 خوب بنظرم زیادم مشکلی ندارع دوسر بردع جواب مثبتمو به حامد گفتم زهرا:بریم بخوابیم هوم ساعت 1هااااا من:اخ ببخشید بع خاطر منم تو خوابتم نبرد بریم روی تختش زهراومن تک فرزند بودیم یه ...

#فرشته_دورگه #پارت16 خوب بنظرم زیادم مشکلی ندارع دوسر بردع جواب مثبتمو به حامد گفتم زهرا:بریم بخوابیم هوم ساعت 1هااااا من:اخ ببخشید بع خاطر منم تو خوابتم نبرد بریم روی تختش زهراومن تک فرزند بودیم یه جورایی قبلا که شمال زندگی میکردیم من به خاطر دوماه اختلاف خواهر بزرگه بودم براش ...

۳ هفته پیش
29K
#فرشته_دورگه #پارت15 آیسان آیسان من:ای کوفت مگه بچتم که صدای خندش منو به خودم اورد چشمامو بازکردم چهره خندونش و اون دندونایی مرتبش خنده رویی لبم اورد هاکان:دختر.دو ساعت رسیدم تو خوابیدی من:واااییی نه جدی ...

#فرشته_دورگه #پارت15 آیسان آیسان من:ای کوفت مگه بچتم که صدای خندش منو به خودم اورد چشمامو بازکردم چهره خندونش و اون دندونایی مرتبش خنده رویی لبم اورد هاکان:دختر.دو ساعت رسیدم تو خوابیدی من:واااییی نه جدی بلند شدم از ماشین بیام پایین که به خاطر خئاب رفتن پام افتادم روزمین هاکان:خوبی ...

۳ هفته پیش
16K
#فرشته_دورگه #پارت14 آراد:کارتوبود من:وااا چراچرتو پرت میگی هان غذاتو سفت بگیرمنو دزد نکن بعداز خوردن شام بابچه ها زهرا رسونیدم زهرا:راستی ایسی جونم حامد زنگ زد گفت انگار گوشیت خاموشه کارت داره من:باشه مرسی من:وایی ...

#فرشته_دورگه #پارت14 آراد:کارتوبود من:وااا چراچرتو پرت میگی هان غذاتو سفت بگیرمنو دزد نکن بعداز خوردن شام بابچه ها زهرا رسونیدم زهرا:راستی ایسی جونم حامد زنگ زد گفت انگار گوشیت خاموشه کارت داره من:باشه مرسی من:وایی خدایا چشمام چقدر درد میکنه هووف آتوسا بشین پشت ماشین آتوسا:من بلد نیستم شرمندتم اراد ...

۳ هفته پیش
34K
#فرشته_دورگه #پارت13 خیلیییی خری زهرا چرا میخندی هان زهرا:اوووف اگه یه درصدم ممکن بود از ترشیدگی دربیایی هوتوتو من:چیششش چیزی که زیاده شوهره هان پاشو بریم غذا بخوریم بعدم.موهامو بباف باشه زهرا:وااااا چه پرو من:گمشو ...

#فرشته_دورگه #پارت13 خیلیییی خری زهرا چرا میخندی هان زهرا:اوووف اگه یه درصدم ممکن بود از ترشیدگی دربیایی هوتوتو من:چیششش چیزی که زیاده شوهره هان پاشو بریم غذا بخوریم بعدم.موهامو بباف باشه زهرا:وااااا چه پرو من:گمشو بینم باوا بعداز خوردن دوش گرفتم شد ساعت5بعداز بافتن یکم ریمل و خط چشم زنگ ...

۳ هفته پیش
26K
هیرویی اجی تفلدت مبارک 😁❤ اینم کادوت اولین شیپم #تنها_عشق_خواهری

هیرویی اجی تفلدت مبارک 😁❤ اینم کادوت اولین شیپم #تنها_عشق_خواهری

۳ هفته پیش
5K
#فرشته_دورگه #پارت12 بیدارشدممم اخیشش مامانی نیست پس پایینه گوشیمو یه نگاهی انداختم خاله محیا و زهرا پی ام داده بودن بریم خونشون رفتم پایین من:سلام صبح بخیر باشه همه:صبح توام بخیر من:وااا عمه هاکان کوش؟ ...

#فرشته_دورگه #پارت12 بیدارشدممم اخیشش مامانی نیست پس پایینه گوشیمو یه نگاهی انداختم خاله محیا و زهرا پی ام داده بودن بریم خونشون رفتم پایین من:سلام صبح بخیر باشه همه:صبح توام بخیر من:وااا عمه هاکان کوش؟ عمه:بالا خواب تا ساعت 10 من:بیخود بیخود دوتا در قابلمه برداشتم مامانی:نکشیش من :کارایی که ...

۴ هفته پیش
31K
#فرشته_دورگه #پارت11 بعداز رفتن آتوسا و آراد اومدیم داخل من:هاکان کیا منو.میشناسن چندنفر ای خانواده اصلا هاکان:تقریبا همه میشناست و تو4تا عمو داری و2عمه من:خدازیاد کنه چه فعال! زد زیر خنده هاکان:خواستی بیا اتاقم معرفیشون ...

#فرشته_دورگه #پارت11 بعداز رفتن آتوسا و آراد اومدیم داخل من:هاکان کیا منو.میشناسن چندنفر ای خانواده اصلا هاکان:تقریبا همه میشناست و تو4تا عمو داری و2عمه من:خدازیاد کنه چه فعال! زد زیر خنده هاکان:خواستی بیا اتاقم معرفیشون کنم من:باشه از دسشویی بیام حتمی از دسشویی اومدم بدون در زد رفتممم خدااا مرگم ...

۴ هفته پیش
37K
#فرشته_دورگه #پارت10 اقاااا دیگه هوووف یکی از لباسایی اتوسارو برداشتم پوشیدم من:مامانی یه چیزی بگو بریم دیگع مامانی:خیل خوب میگم کیمیا جان ما میرفتیم دیگه مزاحمتون نمیشدیم اقافرزاد:چه مزاحتمی بعدم خونه عمشع باید بمونید زشته ...

#فرشته_دورگه #پارت10 اقاااا دیگه هوووف یکی از لباسایی اتوسارو برداشتم پوشیدم من:مامانی یه چیزی بگو بریم دیگع مامانی:خیل خوب میگم کیمیا جان ما میرفتیم دیگه مزاحمتون نمیشدیم اقافرزاد:چه مزاحتمی بعدم خونه عمشع باید بمونید زشته مامانی:بله درست میگید من:فقط واسه من امرونهی کن خوب مامانی:هیسسس زشته که زنگ در زده ...

۴ هفته پیش
20K
اقاهمون قبلیش بهترع به نظرم ببخشید ماکانو اشتباه دوبار هاکان نوشتم کت شلواره ماکانه #فرشته_دورگه #پارت9 من:مامانیی بریم تقریبا یک ساعت منتظرم بریم خونه عمه خانوم جدیدبرم مامانی اومد بیرون مامانی:مگه میخوایی بری ختم گمشو ...

اقاهمون قبلیش بهترع به نظرم ببخشید ماکانو اشتباه دوبار هاکان نوشتم کت شلواره ماکانه #فرشته_دورگه #پارت9 من:مامانیی بریم تقریبا یک ساعت منتظرم بریم خونه عمه خانوم جدیدبرم مامانی اومد بیرون مامانی:مگه میخوایی بری ختم گمشو برو یه لباس مناسب بپوش من:گیررر ندع دیگه جان مامانی اقا اعصابشو بهم ریختم رفت ...

۴ هفته پیش
47K
جان جان😻😻👐👐 اقااا چرا شرمندم کردی 😂😻👐👐 ای دلبر دیوانه من😻😻

جان جان😻😻👐👐 اقااا چرا شرمندم کردی 😂😻👐👐 ای دلبر دیوانه من😻😻

۴ هفته پیش
4K
من عادت ندارم دردامو بگم پس براهمین خاکشون میکنم زیر #لبخند_لبم

من عادت ندارم دردامو بگم پس براهمین خاکشون میکنم زیر #لبخند_لبم

۴ هفته پیش
4K
وقتی کل کامنت ویسگونت میشه این بشر❤😍

وقتی کل کامنت ویسگونت میشه این بشر❤😍

۴ هفته پیش
6K
اینم یه عکس دیگه از شخصیت ایسان

اینم یه عکس دیگه از شخصیت ایسان

۴ هفته پیش
6K
کنار موابی روشنه

کنار موابی روشنه

۴ هفته پیش
4K
نظر شخصیتا هنگی آیسان عوض شدع #فرشته_دورگه #پارت8 بعدازساعتها چک وچونه زدن راضیشون کردم پیش به سویی شمال و خانواده دبرو که رفتیممم هوووو مامانی عاشق اهنگ جاده شمال بود نمیدونم چرا منم رقصم میگرفت ...

نظر شخصیتا هنگی آیسان عوض شدع #فرشته_دورگه #پارت8 بعدازساعتها چک وچونه زدن راضیشون کردم پیش به سویی شمال و خانواده دبرو که رفتیممم هوووو مامانی عاشق اهنگ جاده شمال بود نمیدونم چرا منم رقصم میگرفت بااین اهنگ بعد از نیم ساعت به خونه زهرا وخاله محیا دوستایی خانوادگیمون رسیدیم ایفونو ...

۴ هفته پیش
20K
ببخش اگه نبودم

ببخش اگه نبودم

۴ هفته پیش
4K