ⓢⓐⓗⓐⓡ

atosajoooon

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

Don’t believe your sense of first meeting never.

Don’t believe your sense of first meeting never.

If you don’t know your real price, be ready for affliction.

If you don’t know your real price, be ready for affliction.

یلداتون مبارک بهترین آرزو هارو واستون دارم.

یلداتون مبارک بهترین آرزو هارو واستون دارم.

به سرت گر همه آفاق به هم جمع شوند نتوان برد هوای تو برون از سر ما ...

به سرت گر همه آفاق به هم جمع شوند نتوان برد هوای تو برون از سر ما ...