"به یادهم" بودن قشنگ ترین هدیه ای است که نیازبه "باهم بودن" ندارد.

شبتون قشنگ

شبتون قشنگ

بخاطر بسپار در تقویم رفاقت روزی به نام

بخاطر بسپار در تقویم رفاقت روزی به نام " فراموشی " وجود ندارد

. الهی تو را میخوانم که بهترینها هستی پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . سلام صبحتون قشنگ

. الهی تو را میخوانم که بهترینها هستی پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . سلام صبحتون قشنگ

سلام ظهرتون قشنگ

سلام ظهرتون قشنگ

سلام ظهرتون قشنگ

سلام ظهرتون قشنگ

التماس دعا

التماس دعا

التماس دعا

التماس دعا

عصرتون قشنگ

عصرتون قشنگ

شبتون قشنگ

شبتون قشنگ

♥ دل..... این واژه ی بی نقطه،گاه به وسعت یک دنیابرایت تنگ میشود..!

♥ دل..... این واژه ی بی نقطه،گاه به وسعت یک دنیابرایت تنگ میشود..!

عشق حرکت مشتاقانه ی دو نفر به سوی هم نیست،بلکه حرکت دو نفر در کنار هم ،به سوی مقصدی مشترک است

عشق حرکت مشتاقانه ی دو نفر به سوی هم نیست،بلکه حرکت دو نفر در کنار هم ،به سوی مقصدی مشترک است

شب بخیر

شب بخیر

عصرتون بخیر

عصرتون بخیر

مرا دوست بدار

مرا دوست بدار

بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم

بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم

سلام صبح بخیر

سلام صبح بخیر

شبتون بخیر

شبتون بخیر

سلام شبتون قشنگ

سلام شبتون قشنگ

سلام ظهرتون عسل

سلام ظهرتون عسل