Rona

asal24272

نیست رنگی که بگوید با من
اندکی صبر، سحر نزدیک است
هر دم این بانگ برآرم از دل:
وای، این شب چقدر تاریک است!
خنده‌ ای کو که به دل انگیزم؟
قطره‌ ای کو که به دریا ریزم؟
صخره‌ ای کو که بدان آویزم؟
مثل این است که شب نمناک است
دیگران را هم غم هست به دل،
غم من، لیک، غمی غمناک است :)

کی میگه من یه عکاس حرفه ایمم؟ 😍 😍

کی میگه من یه عکاس حرفه ایمم؟ 😍 😍

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۸ دریا زهور جیغ میکشه و میگه.. واای کیکام بدو بدو میره سمت فر و بازش میکنه که دود غلیظی ازش در میاد...... منم اینجا ریسه رفتم از خنده سیا که فقط رو ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۸ دریا زهور جیغ میکشه و میگه.. واای کیکام بدو بدو میره سمت فر و بازش میکنه که دود غلیظی ازش در میاد...... منم اینجا ریسه رفتم از خنده سیا که فقط رو سرش میزد زهور زود سرشو از فر بیرون میاره و برمیگرده رو به من که ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت۷ سرمو از موبایل یارم بالا و خیره میشم به زهور همچین به ظرف پر از آرد زل زده وای من میدونم این اگه اینجوری به یه چیزی خیره بشه داره نقشه میکشه بازم ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت۷ سرمو از موبایل یارم بالا و خیره میشم به زهور همچین به ظرف پر از آرد زل زده وای من میدونم این اگه اینجوری به یه چیزی خیره بشه داره نقشه میکشه بازم بهش نگاه میکنم چشماشو ریز میکنه بعد ابرو هاشو بالا میبره و دهانشو باز میکنه ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۶ زهور من با بهت داشتم به سیاوش نگاه میکردم این تازه چی گفت سیا- من میدونم که شما دوتا آشپزیتون عالیهههه مخصوصا زهوکنریا- من.....من....می خوای من آشپز بشم 😳 من اصلا نمیدونم ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۶ زهور من با بهت داشتم به سیاوش نگاه میکردم این تازه چی گفت سیا- من میدونم که شما دوتا آشپزیتون عالیهههه مخصوصا زهوکنریا- من.....من....می خوای من آشپز بشم 😳 من اصلا نمیدونم چجوری تخم مرغ درست میکنن اونوفت میگی برم آشپز بشم با حرف دریا به خودم ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۵ زهور -دریا انشالله لقمه تو گلوت گیر کنه خفه بشی و ازت راحت بشم دریا- خفه خون بگیر....چ درضمن من بهت گفتم خودتو تو بغلش بنداز...هااا -نععع نگفتی ولی بخاطر نقشه مون ...

#وقتی_که_آرزوها_میمیرند پارت ۵ زهور -دریا انشالله لقمه تو گلوت گیر کنه خفه بشی و ازت راحت بشم دریا- خفه خون بگیر....چ درضمن من بهت گفتم خودتو تو بغلش بنداز...هااا -نععع نگفتی ولی بخاطر نقشه مون این کارو کرد و...... خواستم حرفمو کامل کنم که.... سیاوش محکم درو باز کرد و ...

واقعااا وضعیت اینجوریه 😑 😑 😄 😄

واقعااا وضعیت اینجوریه 😑 😑 😄 😄

۷٫۷ 😄 😄

۷٫۷ 😄 😄