با ارزش ترین لحظات هم نشینی با دوستانی یکدل است ...! #آریا_ابراهیمی

با ارزش ترین لحظات هم نشینی با دوستانی یکدل است ...! #آریا_ابراهیمی

۱ هفته پیش
7K
با ارزش ترین لحظات هم نشینی با دوستانی یکدل است...! #آریا_ابراهیمی

با ارزش ترین لحظات هم نشینی با دوستانی یکدل است...! #آریا_ابراهیمی

۱ هفته پیش
12K
تو از من بریدی ، بریدم من از غیر ...! #آریا_ابراهیمی

تو از من بریدی ، بریدم من از غیر ...! #آریا_ابراهیمی

۱ هفته پیش
33K

"کوه " اگر به حرف بیاید از "پدر " می گوید .. #آریا_ابراهیمی

۲ هفته پیش
24K
به مادر ایمان آوردم ؛ پیامبریست کتابش مهربانی .. #آریا_ابراهیمی

به مادر ایمان آوردم ؛ پیامبریست کتابش مهربانی .. #آریا_ابراهیمی

۲ هفته پیش
17K
هیچ نقابی به خطرناکی نقاب

هیچ نقابی به خطرناکی نقاب "رفاقت " نیست ! #آریا_ابراهیمی

۲۹ مهر 1398
1K
خود کلیدی ؛ به خود آ ، از بند قفل رها .. #آریا_ابراهیمی

خود کلیدی ؛ به خود آ ، از بند قفل رها .. #آریا_ابراهیمی

۱۴ مهر 1398
1K
آخرین حد وفا ؛ یاد تو بود تنهایم نگذاشت ...! #آریا_ابراهیمی

آخرین حد وفا ؛ یاد تو بود تنهایم نگذاشت ...! #آریا_ابراهیمی

۹ مهر 1398
1K
آن سوی مرز خیال ؛ ابرکی می بارد...!! #آریا_ابراهیمی

آن سوی مرز خیال ؛ ابرکی می بارد...!! #آریا_ابراهیمی

۲ مهر 1398
1K
در خیالم با تو قدم میزدم ، بوی عطر تنت را گرفته ام ... #آریا_ابراهیمی

در خیالم با تو قدم میزدم ، بوی عطر تنت را گرفته ام ... #آریا_ابراهیمی

۲۱ شهریور 1398
1K
قشنگ ترین جمله در دنیا در دو واژه خلاصه شده : دوستت دارم ... #آریا_ابراهیمی

قشنگ ترین جمله در دنیا در دو واژه خلاصه شده : دوستت دارم ... #آریا_ابراهیمی

۷ شهریور 1398
1K
در معرض تابش امواج رادیو اکتیو قرار گرفتن خطرناک است ؛ شاید بدتر از آن ، وجود یک آدم بیشعور در اطراف شماست ؛ اولی جسم را بیمار می کند ، دومی جسم و روان ...

در معرض تابش امواج رادیو اکتیو قرار گرفتن خطرناک است ؛ شاید بدتر از آن ، وجود یک آدم بیشعور در اطراف شماست ؛ اولی جسم را بیمار می کند ، دومی جسم و روان را هدف می گیرد.. #آریا_ابراهیمی

۴ شهریور 1398
1K
گزاف نیست ؛ گر بگویم ، ارحم الراحمین است مادر .. #آریا_ابراهیمی

گزاف نیست ؛ گر بگویم ، ارحم الراحمین است مادر .. #آریا_ابراهیمی

۲۸ مرداد 1398
1K
خساست در محبت ؛ بدترین نوع خساست است .. #آریا_ابراهیمی

خساست در محبت ؛ بدترین نوع خساست است .. #آریا_ابراهیمی

۲۲ مرداد 1398
1K
اگر قرار باشد بین مادر و حقیقت ، یکی را انتخاب کنم بی‌گمان مادر را انتخاب میکنم ...! #آلبر_کامو

اگر قرار باشد بین مادر و حقیقت ، یکی را انتخاب کنم بی‌گمان مادر را انتخاب میکنم ...! #آلبر_کامو

۱۶ مرداد 1398
903
وسوسه شده ام دوباره سیب را گاز بزنم ؛ میخواهم تبعیدی سیاره ای دیگر شویم ؛ من باشم و تو .. #آریا_ابراهیمی

وسوسه شده ام دوباره سیب را گاز بزنم ؛ میخواهم تبعیدی سیاره ای دیگر شویم ؛ من باشم و تو .. #آریا_ابراهیمی

۱۲ مرداد 1398
1K
یادآوری ایرادات به یک آدم بیشعور ؛ مانند تکان دادن پارچه ی قرمز برای گاو مسابقه می مونه ، هر لحظه باید آماده ی حمله اش باشی .. #آریا_ابراهیمی

یادآوری ایرادات به یک آدم بیشعور ؛ مانند تکان دادن پارچه ی قرمز برای گاو مسابقه می مونه ، هر لحظه باید آماده ی حمله اش باشی .. #آریا_ابراهیمی

۷ مرداد 1398
995
گاهی هر کسی یکی رو نیاز داره بتونه راحت باهاش درد و دل کنه ؛ یه آدم مورد اعتماد که خیالت ازش جمع باشه ؛ اگه آنقدر خوش شانس هستید که یکی از این آدمها ...

گاهی هر کسی یکی رو نیاز داره بتونه راحت باهاش درد و دل کنه ؛ یه آدم مورد اعتماد که خیالت ازش جمع باشه ؛ اگه آنقدر خوش شانس هستید که یکی از این آدمها رو دارید سعی کنید هیچوقت از دستش ندید .. #آریا_ابراهیمی

۷ مرداد 1398
979
نیست رنگی که بگوید با من اندکی صبر سحر نزدیک است هر دم این بانگ بر آرم از دل وای این شب چقدر تاریک است #سهراب_سپهری

نیست رنگی که بگوید با من اندکی صبر سحر نزدیک است هر دم این بانگ بر آرم از دل وای این شب چقدر تاریک است #سهراب_سپهری

۱ مرداد 1398
907
من اگر از شما صداقت و صمیمت می خواهم، اول باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم ... #بزرگ_علوی برش کتاب : چشمهایش

من اگر از شما صداقت و صمیمت می خواهم، اول باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم ... #بزرگ_علوی برش کتاب : چشمهایش

۲۹ تیر 1398
866