♡عاطفــــــــــہ♡

arefeh94

בنـــیــاے ایــלּ روزاے مـט
Educational Advisor
Family counselor
Researchist
Psychologist

#پارت36: تقه ای به در زدم و وارد شدم. نگاهی به اتاق انداختم. بابا پشت میز نبود. پس کجا رفته بود؟؟ اتاقشم ماشاالله نصف حال خونمون بود. چشمم به بابا که کنار پنجره ایستاده بود، ...

#پارت36: تقه ای به در زدم و وارد شدم. نگاهی به اتاق انداختم. بابا پشت میز نبود. پس کجا رفته بود؟؟ اتاقشم ماشاالله نصف حال خونمون بود. چشمم به بابا که کنار پنجره ایستاده بود، افتاد. یعنی اینقدر تو فکر بود که صدای در رو نشنید؟ به سمتش رفتم که ...

۴ شهریور 1398
41K
۴ شهریور 1398
4K
در معرض تابش امواج رادیو اکتیو قرار گرفتن خطرناک است ؛ شاید بدتر از آن ، وجود یک آدم بیشعور در اطراف شماست ؛ اولی جسم را بیمار می کند ، دومی جسم و روان ...

در معرض تابش امواج رادیو اکتیو قرار گرفتن خطرناک است ؛ شاید بدتر از آن ، وجود یک آدم بیشعور در اطراف شماست ؛ اولی جسم را بیمار می کند ، دومی جسم و روان را هدف می گیرد.. #آریا_ابراهیمی

۴ شهریور 1398
16K
کیا این فیلم سهونو ویدن؟؟

کیا این فیلم سهونو ویدن؟؟

۴ شهریور 1398
4K
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ،ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﯾکﺭﻭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻢ ...

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ،ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﯾکﺭﻭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﻣﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ...

۴ شهریور 1398
15K
۴ شهریور 1398
2K
😧

😧

۴ شهریور 1398
2K
تعزیه

تعزیه

۴ شهریور 1398
3K
۴ شهریور 1398
4K
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼـــــــــــــــﺮﺍ ؟ ﯾــــــــــــﺎ ﺍﺯ ﭼــــــــــــﻪ ﻭﻗـﺖ ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﻛﻪ ... ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ ... ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ ...

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼـــــــــــــــﺮﺍ ؟ ﯾــــــــــــﺎ ﺍﺯ ﭼــــــــــــﻪ ﻭﻗـﺖ ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﻛﻪ ... ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ ... ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻓـــــــــــــــﺮﻗﻲ ﻣﯿﻜـﻨﺪ؟ .... ﻭﻗﺘﻰ ﺗــﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــــــــــــﺎﻭﺭ ﻛﻨـﻰ ... ﮐﻪ ﻧﻤـﻰ ﻛـــــــــﻨﻰ !! ﻭ ﻣﻦ ...

۴ شهریور 1398
11K
کره

کره

۴ شهریور 1398
1K
Robert Lowery «رابرت لاوری» دومین کسی بود که نقش بتمن را ایفا کرد. سریال سینمایی «بتمن و رابین» (1949) تاریخ تولد: 17 اکتبر 1913 تاریخ مرگ: 26 دسامبر 1971 #بتمن #رابرت_لاوری #dc

Robert Lowery «رابرت لاوری» دومین کسی بود که نقش بتمن را ایفا کرد. سریال سینمایی «بتمن و رابین» (1949) تاریخ تولد: 17 اکتبر 1913 تاریخ مرگ: 26 دسامبر 1971 #بتمن #رابرت_لاوری #dc

۴ شهریور 1398
7K
😂😂😂

😂😂😂

۴ شهریور 1398
5K
[ این پسر عشقه ^.^ معلوم نی تو اون گوشی چی دیده که قیافش اینجوری شده😂

[ این پسر عشقه ^.^ معلوم نی تو اون گوشی چی دیده که قیافش اینجوری شده😂

۴ شهریور 1398
7K
♦️شهر “ئامیدی” یکی از عجیب ترین شهرهای جهان در اقلیم کردستان عراق است که ٥٠٠٠ سال قدمت داشته و بر روی یک صخره بنا شده و فقط ١٢٠٠ خانه دارد و راهی برای افزودن خانه ...

♦️شهر “ئامیدی” یکی از عجیب ترین شهرهای جهان در اقلیم کردستان عراق است که ٥٠٠٠ سال قدمت داشته و بر روی یک صخره بنا شده و فقط ١٢٠٠ خانه دارد و راهی برای افزودن خانه بیش از این تعداد وجود ندارد! 🆔 @MyDanestani

۴ شهریور 1398
4K