روز دانشجو نهار رایگان 😂😁

روز دانشجو نهار رایگان 😂😁

۱۵ ساعت پیش
2K
نگه داشتن خشم مانند نگه داشتن یک زغال داغ به قصد پرتاب کردن آن به سمت دیگران است آن که می سوزد شما هستید... خشم ها را رها کنید

نگه داشتن خشم مانند نگه داشتن یک زغال داغ به قصد پرتاب کردن آن به سمت دیگران است آن که می سوزد شما هستید... خشم ها را رها کنید

۳ روز پیش
4K
هیچ گاه از

هیچ گاه از "بالا به پایین" به کسی نگاه نکن. مگر اینکه بخواهی کمکش کنی و او را بالا بکشی. 🌹

۳ روز پیش
2K
آرامش یعنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 در میان صدها مشکل عین خیالت هم نباشد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 زندگی کنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸

آرامش یعنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 در میان صدها مشکل عین خیالت هم نباشد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 زندگی کنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸

۶ روز پیش
4K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
1K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
2K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
3K
این هوای لعنتی همش منو یاد تو میندازه رفتی و دلم گرفته از همه بی حد و اندازه نیستی تو ببینی بی تو قلبه من خودشو میبازه رفتی و تمومه خاطراتمون رو سرم آواره از ...

این هوای لعنتی همش منو یاد تو میندازه رفتی و دلم گرفته از همه بی حد و اندازه نیستی تو ببینی بی تو قلبه من خودشو میبازه رفتی و تمومه خاطراتمون رو سرم آواره از سقف این اتاق سوت و کور تنهایی میباره گوشه گوشه ی این شهر بارونی تو ...

۶ روز پیش
21K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
3K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉 #بخون

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉 #بخون

۶ روز پیش
2K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
3K
#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

#لیمو_و_دیگر_هیچ 😉

۶ روز پیش
1K
وقتی به بچه فامیل یه لبخند میزنی...😒

وقتی به بچه فامیل یه لبخند میزنی...😒

۷ روز پیش
3K
شیطان به روایت تصویر 😂

شیطان به روایت تصویر 😂

۷ روز پیش
3K
دِلبَر تُ چآیِ دِلچَسبِ هَوآیِ پآییزی مَنی:)💑✨ 💛 ┄ وقتی کادو تولدش میرسه دستش😂💑┅┅┄┅✶♥ ️✶┅┄┅┅┄

دِلبَر تُ چآیِ دِلچَسبِ هَوآیِ پآییزی مَنی:)💑✨ 💛 ┄ وقتی کادو تولدش میرسه دستش😂💑┅┅┄┅✶♥ ️✶┅┄┅┅┄

۷ روز پیش
2K
چطوره ؟ اووووفففف😁 🙈

چطوره ؟ اووووفففف😁 🙈

۷ روز پیش
4K
خدا رو شکر😂😂😂

خدا رو شکر😂😂😂

۱ هفته پیش
2K