آرامـــش خـــیـــال

aramesh_khiyal

💙 SKY BOY 💙

اسـمـی کـه بـهـش عـلـاقـه دارم👈 آرامـــش

مـن👈 پـسـر آسـمـانـم

آدم👈 آرومـی ام

میخواهم با نت ها ، صدای تو را تولید کنم...! تولید صدای تو... تولید صدای قلب من است... شعار زنده ماندنم این است... تولید صدای یار ، تولید صدای زندگی...!

میخواهم با نت ها ، صدای تو را تولید کنم...! تولید صدای تو... تولید صدای قلب من است... شعار زنده ماندنم این است... تولید صدای یار ، تولید صدای زندگی...!

۱۸ ساعت پیش
9K
خاطره ها زمستانی شدند... یخ زده ها را... [ هـــــا ] کن... شاید یاد ، آوری تابستان آن روز ها را...

خاطره ها زمستانی شدند... یخ زده ها را... [ هـــــا ] کن... شاید یاد ، آوری تابستان آن روز ها را...

۱ روز پیش
23K
یـاد تـاب بـازی‌مـان... در هـوا مـانـدنـمـان... تـمـام ایـن هـا الـان شـده خـاطـره... خـاطـره ای کـه { تــو } بـاعـث رقـم خـوردنـش بـودی...

یـاد تـاب بـازی‌مـان... در هـوا مـانـدنـمـان... تـمـام ایـن هـا الـان شـده خـاطـره... خـاطـره ای کـه { تــو } بـاعـث رقـم خـوردنـش بـودی...

۵ روز پیش
29K