سیــآخآن💖

araaaaaaaaaaaaaaam

یه مغز کثیف با یه قلب پاک یه ترکیب فوق ‌‌‌ العاده 𖤝 .͜.


بعضیام هستن یواشکی غصه میخورن،تهمت بیخیالی بهشون نزنین.😊💔☘درد هایم را بگذارید خلاصه کنم:
همین قدر تنـهـایم،تـنها💞💤


باهاش که قهر میکنم
فکر میکنه دوصش ندارم
نمیدونه تمامِ مدتی که باهاش حرف نمیزنم
قلبم خونریزیِ داخلی میکنه!☔💔

بال و پَـر دادنِ زیاد،به آدمها توهم‌ پَـرواز میدهد:)

آدم است دیگر...
گاهی برای ماندن...
نیاز به مواد نگهدارنده دارد!!!💔👌

⇢✧✫❊✫✧⇠


وقتے‌باهاتـ‌حرفـ‌مزنمـ‌سرتو‌تکونـ‌ندحـ¡
صدا‌زنگولتـ‌‌‌ رو‌مخمحـ😹✨


فاقد هر گونه ارامشی،سرگشتگی کامل؛همه چیز آماده برای رشد هر نوع جنون..🃏


هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت!
کسی درک نخواهد کـــرد…-عِشقایِ اِمروزی مِثلِ آدامسِه،
وَقتی مَزَش تَموم میشِه یِکی دیگِه میندازَن بالا!∶)🖖🏽⃟💧̶͟͞͞

بایَد یِکی باشِه تا آدمْ حِس کُنِع وُجودِشْ
واسْ یِکیعْ لازِمِع👐🏿💙👽🦄


𖡨دَر وآقِعــــ زَمینــــ وآسِه مآ حُکمــــ
بَرزَخــــ روُ دآشتـــ

‌✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━اگه‌همین‌الان
یه‌گلوله‌تو‌مغزم‌خالی کنی..
یه‌عالمه‌" تو "
میپاچه‌به‌دیوار:)!


میــدونـــے بحثـــــ ↫ݪیــآقــــټ↬
قورباغــــــــہ رو تو ټـــــشـــتِــــ طَـــــلآ کِــــــ بزآریـــ
میــــپَره تو مُردآبــــــــــ😹 😏⇲


_پاتࢪیک:چرآماخنگیݥ-؟🌙
+بآٮ:چؤڹ عادمایہ باهوݜ ۼمگیڹن!-🍋


معرفت را در حق کسانی تمام کردیم که بی معرفتی را در حق مان تمام کرده بودند:)
نمیدانی قهرت چه میکند ...
ذهنـــم فلـــــج می شود
وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم؟
مِیدُونی‌‌ـکجا‌ـخوردَ‌ـمِیشیْ﹖
اُونجا‌ـکِ‌‌ـباحاتـ‌ـ‌‌‌‌‌ـ‌کاری‌‌ـمیکننـَ‌کـ‌ِاز‌ـسادگَیتـ‌حالتـَ
ـبهم‌َ‌ـبخُورـہِ••͡📎⃟🌿


نِمیدونَم‌دیگِه‌سآعَت‌چَندِه‌دآرِه‌عَقرَبِه‌‌میرِه‌جُلو‌طآقَت‌سَختِه..囧..

 ~ مــن همـونیم ڪ بیشتـر از همه اهمیـت میدم و از همه بی اهمیـت ترم ~


-خُدایـا••͡!"
-دَمَت‌گَرمْ••͡!"
-وَلۍ‌دُنیات••͡!"
-تَہ‌بۍ‌انصافیِہ‌ْ••͡!"
-یِکۍازخوشحالے گَریِش‌میگیرَهْ•͡•❰💧😺❱''
یِکۍهَم‌از بیچارگۍودَرموندگۍخٌدَش‌خَندَش‌میگیرَه🙇🏼‍♂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رَفیــــق مَـــــݩ ❤!
سَـــــنــگِ صــــݕــورِ ۼَـــــم هامـــ💔
بِــــــ ڋیـــدَنمــــ بیــــآ👀
کِــــ خِــــیلـــی تنـــهآمـــ☺🍁
هیـــچـکی نمیفــــــهمِـــه چِــــہ حآلـــی دارمـــ⭐
چــــــه دنیــــآی🌏 رو بهـــــ زوآلــــی دآرم☀

دلتنگم….
لبخند دروغکی چرا….؟؟
خوب نیستم . . .
مثل قرصی که نیمه شب ، بدون اب گیر می کند.
گیر کرده ام در گلوی زندگی . . .!!!
کاش می توانستم راحت حرف بزنم . . .
چیزی بگویم از دلتنگی
میان ادم های این اتاق مجازی
فقط می گویم دلتنگم
این سکوت را دوست دارم
لال بودن را ترجیح میدهم ، وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم
را حس کند...
-─═हई╬❤️╬ईह═─


 مَن میخوامّ دختره خوبي باعشَم ولي دَهَنَم هَمکآري نمیکُنِع ❌😹✌️🏿
⛓⚜️🔞

+چِرآ؟! ꧇)⃤🚶🏻‍♂️🕳
-چی‌چِرآ؟! ꧇)⃤🙂⛓
+چِرآ‌عینقَد‌گِریِح‌میکُنیح؟! ꧇)⃤🔗👐🏼
-طُ‌دَصتِت‌بِشکَنِح‌گِریِح‌نمیکُنی؟! ꧇)⃤🥀
+میکُنَم! ꧇)⃤🚬🌪
-مَنح‌قَلبَم‌شِکَصتِح! ꧇)⃤💔😸

🦄•• 𖣐━━━─ ᵇʳᵉᵃᵗʰᶤᶰᵍ ᶤˢᶰ'ᵗ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ───  ⇆!
نفس کشیدن که زندگی نیست ! 💛🍋


👈اِحتـــیاج دارمـــ💔 بِـــ یِـــ خوشــــحالی از ته دِݪ👐🔹
نَــ خنــدیدَن بدونـــ مَکثــــ👽 بِـــدون مصرفـــ جِــــنـــس👉
 
 داَشِ بَہ ڪِصَخلَ بازَیاِم نِگَا نِکَن مَنِم بعِضَی وقتَاِ مِیگَیِره دَلِم|•☔️🌈🌵

 شیطان فریاد میزد عادم پیداکنید من سجده میکنم... :)🥀

مِثلِ‌اَولین‌صیگار‌بودی‌بَرآم‌:)!"❬🌙⃟🌖❭''
نَفَهمیدَم‌چی‌شُد:)!"❬🎈⃟🌻❭''
طآ‌اومَدَم‌بِفَحمم‌دیدَم‌:)!"❬🖇⃟🥂❭''
بِحِت‌اعتیاد‌پیدآ‌کَردَم:)!"❬🚬⃟♥️❭''.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ݣـــــاۺــــ ݦیشــــڐ بـــ ݟقبـــــ برگشــٺ ۅ إشتـــباهات را جبرانـــــ میکــــــرد :)

شیطان در گوشم زمزمه کرد: تو به اندازه کافی قوی نیستی که در مقابل طوفان دوام بیاری ....!!! امروز من در گوش شیطان زمزمه کردم: من خود طوفانم!!!!

شیطان در گوشم زمزمه کرد: تو به اندازه کافی قوی نیستی که در مقابل طوفان دوام بیاری ....!!! امروز من در گوش شیطان زمزمه کردم: من خود طوفانم!!!!

احساس تنهایی و بی کسی او را پریشان کرده بود و با خود میگفت :

احساس تنهایی و بی کسی او را پریشان کرده بود و با خود میگفت : "شاید این وضع برای دیگران مفید بود ولی نه برای من" دفعتا چیزی بفکرش رسید . او مثل دیگران نبود یعنی عادت نکرده بود .چرا ؟ او خسته بود خسته بحد مرگ . همه چیز ...

هر کجا که باشی ، هستم لحظه های با تو بودن را نفس می کشم چه در کنارت ، چه در خیالت❤ #بابایی

هر کجا که باشی ، هستم لحظه های با تو بودن را نفس می کشم چه در کنارت ، چه در خیالت❤ #بابایی

میرسد روزی که بی من روزها را سر کنی میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی میرسد روزی که تنها در کنار عکس من خاطرات کهنه ام را مو به مو از بر کنی..♡

میرسد روزی که بی من روزها را سر کنی میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی میرسد روزی که تنها در کنار عکس من خاطرات کهنه ام را مو به مو از بر کنی..♡

نخند جانم ! نخند ! آدم دست و پای دلش ... میان چال گونه ات می شکند... تو نخند... می ترسم نقاش ها لبخندت را ... نقاشی کنند... عکاس ها لبخندت را ثبت کنند... شاعرها ...

نخند جانم ! نخند ! آدم دست و پای دلش ... میان چال گونه ات می شکند... تو نخند... می ترسم نقاش ها لبخندت را ... نقاشی کنند... عکاس ها لبخندت را ثبت کنند... شاعرها از لبخندت غزل بگویند... نویسنده ها کتابت کنند... بعد منِ دست و پا شکسته ...

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آن ها را در آغوش بگیریم👽♥

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آن ها را در آغوش بگیریم👽♥

بِــــخَـــنِــــڋ اَز تَـــــہ دِݪــــ❤ــــ رَهــــآ ➛ بِـــــزَݩـــــ قِـــیـــڋ اِځـــښــآســے کِــــ نَخـــوانَد🎈 ❥ تَــمَـــݩــآیـــ نِــــگــآهَــــتــــ👀 رآ ∞ ❤❤🎈🎈🔥🔥😻😻

بِــــخَـــنِــــڋ اَز تَـــــہ دِݪــــ❤ــــ رَهــــآ ➛ بِـــــزَݩـــــ قِـــیـــڋ اِځـــښــآســے کِــــ نَخـــوانَد🎈 ❥ تَــمَـــݩــآیـــ نِــــگــآهَــــتــــ👀 رآ ∞ ❤❤🎈🎈🔥🔥😻😻

عَِز اینــــ دُنیـــآ یِکـــ طُ بـآشے کآفیســــټ😻❤ ❤

عَِز اینــــ دُنیـــآ یِکـــ طُ بـآشے کآفیســــټ😻❤ ❤

وابستگی بده،مخصوصا از نوع مجازیش❤🍉

وابستگی بده،مخصوصا از نوع مجازیش❤🍉