#کاستا #دیبالا⚽⚽

#کاستا #دیبالا⚽⚽

۴ بهمن 1397
4K
هیچ وقت هیچ وقت ... باشه؟

هیچ وقت هیچ وقت ... باشه؟

۴ بهمن 1397
7K
به به

به به

۴ بهمن 1397
8K
پیش میاد ....

پیش میاد ....

۴ بهمن 1397
8K
ادما از هم خسته میشن و ب کسایی پناه میبرن ک اصلا نمیفهمنشون من میخوام بت پناه بیارم اما میترسم رهام کنی و بزاری بری ب خاطراتم پناه میبرم و حرفی نمیزنم شاید جایی ار ...

ادما از هم خسته میشن و ب کسایی پناه میبرن ک اصلا نمیفهمنشون من میخوام بت پناه بیارم اما میترسم رهام کنی و بزاری بری ب خاطراتم پناه میبرم و حرفی نمیزنم شاید جایی ار رویاهایم ب خاطراتی درون قلبت تبدیل شود انجاست ک بعدا میگی هی یادگاری قلبم رو ...

۴ بهمن 1397
11K
هندونیه مــــــن😋

هندونیه مــــــن😋

۱ دی 1397
10K
گفتم:

گفتم: "من هستم که جای همه برات باشم. جای همه کمکت کنم. جای همه باهات صحبت کنم. جای همه دوستت داشته باشم." گفت: "نه. جای خودت باش. جای خودت کمکم کن. جای خودت باهام صحبت کن. جای خودت دوستم داشته باش. چون من هیچکس رو به اندازه تو، توو قلبم، ...

۴ بهمن 1397
15K
سلامتی تون ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ @li.joong.hoo @LiSa.s @_Mrl_k2 @Hayka @n.d1381

سلامتی تون ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ @li.joong.hoo @LiSa.s @_Mrl_k2 @Hayka @n.d1381

۴ بهمن 1397
6K
۴ بهمن 1397
7K
عشــ❤️ــق یعنی تپش قلبــ❤️ــی که فرسنگ ها دور برایت بی بهانه اهنگ زندگی را می نوازد😍

عشــ❤️ــق یعنی تپش قلبــ❤️ــی که فرسنگ ها دور برایت بی بهانه اهنگ زندگی را می نوازد😍

۴ بهمن 1397
6K
۴ بهمن 1397
6K
درد ناک تر از نبودن،دوست داشتنی های زندگیمان رابطه های سه ضلعی است! ادم های بی اراده ای که مارا؛ارزان میفروشند... همان هایی مثل کودکیشان به یک چیز قانع نبودند و همه چیز را باهم ...

درد ناک تر از نبودن،دوست داشتنی های زندگیمان رابطه های سه ضلعی است! ادم های بی اراده ای که مارا؛ارزان میفروشند... همان هایی مثل کودکیشان به یک چیز قانع نبودند و همه چیز را باهم میخواستند! یادمان ندادند یا بلد نیستیم تک پر باشیم! میخواهیم آنقدر بمانیم تا، دیگری را ...

۴ بهمن 1397
18K
بیشتر ما،آدم های دقیقه ی نودیم! قدر خوبیِ کسی که عاشقمان بود را وقتی میفهمیم که چمدان به دست میرود. دقیقه ی نود یاد کارهایی که میتوانستیم بکنیمُ نکردیم می افتیم. دقیقه ی نود یاد ...

بیشتر ما،آدم های دقیقه ی نودیم! قدر خوبیِ کسی که عاشقمان بود را وقتی میفهمیم که چمدان به دست میرود. دقیقه ی نود یاد کارهایی که میتوانستیم بکنیمُ نکردیم می افتیم. دقیقه ی نود یاد حرفها و کارهایی می افتیم که حالا مثلِ ... بخاطر گفتنُ انجام دادنشان پشیمان هستیم. ...

۴ بهمن 1397
7K