۲۸ آذر 1396
130
There's a line, that you cross یک خط وجود داره ، که تو ازش عبور میکنی When you've lost, someone and you can't accept it وقتی که کسی رو از دست میدی ، و نمیتونی ...

There's a line, that you cross یک خط وجود داره ، که تو ازش عبور میکنی When you've lost, someone and you can't accept it وقتی که کسی رو از دست میدی ، و نمیتونی اونو بپذیری Oh no, oh-oh There's a space, in between, a denial یک فاصله بین ...

۲۱ آذر 1396
232
نذار وجودم یخ کنه از نبودت... @wollnew

نذار وجودم یخ کنه از نبودت... @wollnew

۱۹ آذر 1396
133
۲۴ آبان 1396
132
آبجیم امروز به دنیا اومده خیلی خوشحالم

آبجیم امروز به دنیا اومده خیلی خوشحالم

۱۵ مهر 1396
149
۳ مهر 1396
170
همه دوست دارند که به بهشت بروند امــا کسـی دوســـــت نــدارد که بــمیــرد بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد... و شهدا چه زیبا تفسیر کردند جرأت را... خدا شهیدم کن ……

همه دوست دارند که به بهشت بروند امــا کسـی دوســـــت نــدارد که بــمیــرد بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد... و شهدا چه زیبا تفسیر کردند جرأت را... خدا شهیدم کن ……

۳ مهر 1396
151
آهنگ #معذرت #شهاب_مظفری #معذرت اگه کمم واسه دلت ، نگفتم حرفامو بهت گذاشتم عاشقم بشی ، شدم تموم عامل سرگیجه های دائمت نفهمیدی که عشق من توو زندگیت مزاحمه معذرت اگه داد میزدم سرت ، ...

آهنگ #معذرت #شهاب_مظفری #معذرت اگه کمم واسه دلت ، نگفتم حرفامو بهت گذاشتم عاشقم بشی ، شدم تموم عامل سرگیجه های دائمت نفهمیدی که عشق من توو زندگیت مزاحمه معذرت اگه داد میزدم سرت ، اگه چشمات همش تره اگه بعد از این بازیام میگفتم بار آخره شکستنت جلو چشام ...

۲ مهر 1396
293
۲۹ خرداد 1395
132
۲۵ خرداد 1395
137
امشب میخوام غمگین بذارم

امشب میخوام غمگین بذارم

۱۰ خرداد 1395
177
۶ خرداد 1395
128
۶ خرداد 1395
128
۶ خرداد 1395
155
۶ خرداد 1395
130
۶ خرداد 1395
131
۶ خرداد 1395
152
۶ خرداد 1395
131
۶ خرداد 1395
131
۴ خرداد 1395
131