نفرین عشق داغون میکنع:)

ana7932

هر‌ روز از روزقبل‌کصافت‌ترم-!🙂
دردمیگیره‌یه‌ساعت‌به‌یه‌ساعت سرم..:)🎈
هیچکی‌نمیدونھ‌اصلاچراپنچرمـ🌙):
چراانقدحرفه‌تونگاه‌کردنم🔗
میخوابم‌فقط‌میندازم‌عقب کارامُـ💔
چرادیوارامُـ‌سیاھ‌رنگ‌زدم:|

جلد نهایی

جلد نهایی " رمیکس کی مثل تو " از آلبوم " ۷۸ " رمیکس از سعید انصار پخش از کمپانی آونگ

۲ ساعت پیش
842
#کرونا اومد ولی تو هنوز نیومدی. 😔 😔 😔 💔

#کرونا اومد ولی تو هنوز نیومدی. 😔 😔 😔 💔

۲ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
زندگی قبلیته #

زندگی قبلیته #

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
همه چی تو جامعه فحشه هه!!:/

همه چی تو جامعه فحشه هه!!:/

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
217
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K