کاشان خانه طباطبایی ها

کاشان خانه طباطبایی ها

۲۹ آذر 1398
5K
به دیگران حق انتخاب بدهیم. آدم ها حق دارند ما را نخواهند. یک بار برای همیشه از زندگیشان خط بخوریم، بهتر است تا یک عمر زیر فشار نخواستن شان له شویم!

به دیگران حق انتخاب بدهیم. آدم ها حق دارند ما را نخواهند. یک بار برای همیشه از زندگیشان خط بخوریم، بهتر است تا یک عمر زیر فشار نخواستن شان له شویم!

۲۴ آذر 1398
4K
ماییم و این یک بی جان شیرین از خیلی سال پیش علاقه زیادی به پیکان دارم #پیکان

ماییم و این یک بی جان شیرین از خیلی سال پیش علاقه زیادی به پیکان دارم #پیکان

۲۰ آذر 1398
737
قلبم به اندازه‌ یک پرنده‌ بود. منی که تو را، به وسعت یک آسمان، دوست داشتم.

قلبم به اندازه‌ یک پرنده‌ بود. منی که تو را، به وسعت یک آسمان، دوست داشتم.

۱۷ آذر 1398
92
هیچوقت نمیتوانی چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن که از دستت برود، عاشقانه دوست داشته باشی.

هیچوقت نمیتوانی چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن که از دستت برود، عاشقانه دوست داشته باشی.

۱۷ آذر 1398
81
چراغ لمپا😍

چراغ لمپا😍

۱۳ آذر 1398
61
به هر دل بستنم عمری پشیمانی بدهکارم، نباید دل به هرکس بست، اما دوستت دارم!

به هر دل بستنم عمری پشیمانی بدهکارم، نباید دل به هرکس بست، اما دوستت دارم!

۱۲ آذر 1398
85
عشق یعنی در میان غصه های زندگی، یک نفر باشد که آرامت کند.

عشق یعنی در میان غصه های زندگی، یک نفر باشد که آرامت کند.

۱۲ آذر 1398
65
۱۱ آذر 1398
60
کاشان-سرای عامری ها

کاشان-سرای عامری ها

۱۱ آذر 1398
76
اتاق اصفهانی ها در موزه زمان

اتاق اصفهانی ها در موزه زمان

۱۰ آذر 1398
88
#شیخ_مضر

#شیخ_مضر

۱۰ آذر 1398
72
کاشان💙

کاشان💙

۹ آذر 1398
63
خانه شیرازی

خانه شیرازی

۸ آذر 1398
66
آنی راحت شد که خدا را در اشیاء دید. #ابن_عربی

آنی راحت شد که خدا را در اشیاء دید. #ابن_عربی

۸ آذر 1398
90
محبوب من اوایل درها باز بودند، دیوارها کوتاه هر چه عاشق‌تر شدیم درها قفل شدند، دیوارها بلندتر #محمد_صالح‌علا

محبوب من اوایل درها باز بودند، دیوارها کوتاه هر چه عاشق‌تر شدیم درها قفل شدند، دیوارها بلندتر #محمد_صالح‌علا

۸ آذر 1398
65
... و من در هر پلکی یکبار دیدنت را می بازم #عباس_معروفی

... و من در هر پلکی یکبار دیدنت را می بازم #عباس_معروفی

۸ آذر 1398
189
از ‏اندرون من، درد می‌خیزد؛ زیرا که تو در میانِ جانِ من وطن داری. اثر می‌کند در جان. #مقالات_شمس

از ‏اندرون من، درد می‌خیزد؛ زیرا که تو در میانِ جانِ من وطن داری. اثر می‌کند در جان. #مقالات_شمس

۸ آذر 1398
118