Amir Hosiin Amiri ٭

amirhosiin0

📶 Amir-Hosiin | امیر حسین👤 👑
⚫ Live for yougserlf 😎 ✔ 👇
⚫ ORG page 🎻 🎧
⚫ KRJ 🏠 ♥
⚫ just GOD 🙅 ♥
☺ فالو + فالو ☺
وقتی تو داشتی
#بابقیع‌تا‌صبح‌‌لاس‌میزدی
من داشتم از خوبیات واسع دوستام
میگفتم ..!
https://instagram.com/AmirhosiinAmiri

آردی هیچوقت پژو نشد میدونی چرا ..؟ #چون‌ذاتش‌پیکان‌بود:) حکایت خیلیاست ..! @amirhosiinamiri #Alon 🎉 👑

آردی هیچوقت پژو نشد میدونی چرا ..؟ #چون‌ذاتش‌پیکان‌بود:) حکایت خیلیاست ..! @amirhosiinamiri #Alon 🎉 👑

۳ روز پیش
4K
‌دخترای تپل خیلی‌ خوبن هم بالشن هم میشه گازشون گرفت #هم‌بع‌راحتی‌باخوراکی‌میشع‌گولشون‌زد👿 🎉 🎈 🙋 💙 📷 #amirhosiinamiri #Hosiin.dadash #Ehsan.Refigh

‌دخترای تپل خیلی‌ خوبن هم بالشن هم میشه گازشون گرفت #هم‌بع‌راحتی‌باخوراکی‌میشع‌گولشون‌زد👿 🎉 🎈 🙋 💙 📷 #amirhosiinamiri #Hosiin.dadash #Ehsan.Refigh

۴ روز پیش
6K
Live for ourselves for showing that to others 💎💎 #alon📷👑

Live for ourselves for showing that to others 💎💎 #alon📷👑

۶ روز پیش
9K
طرف پشت سرم حرف میزنه ولی الگو زندگیش خودمم🌸 📷 😎

طرف پشت سرم حرف میزنه ولی الگو زندگیش خودمم🌸 📷 😎

۱ هفته پیش
7K
وًٍاًٍحًٍـًٍدًٍاًٍنًٍـًٍدًٍاًٍزًٍهًٍ‌سًٍـًٍنًٍـًٍجًٍـًٍشًٍـًًٍـًٍ دًٍلًٍـًٍتًٍـًٍنًٍـًٍگًٍـًٍیًٍـًٍـًٍـًٍ نًٍـًٍگًٍــًٍاًٍهًٍـًٍ‌بًٍـًٍهًٍ‌پًٍـًٍـًٍـًٍـًٍرًٍفًٍـًٍاًٍیًٍـًٍلًٍـًٍشًٍـًٍ بًٍـًٍرًٍثًٍـًٍـًٍاًٍنًٍـًٍیًٍـًٍهًٍـ !! #تک #موزیک #دلتنگی #تنهایی #Alon 📷

وًٍاًٍحًٍـًٍدًٍاًٍنًٍـًٍدًٍاًٍزًٍهًٍ‌سًٍـًٍنًٍـًٍجًٍـًٍشًٍـًًٍـًٍ دًٍلًٍـًٍتًٍـًٍنًٍـًٍگًٍـًٍیًٍـًٍـًٍـًٍ نًٍـًٍگًٍــًٍاًٍهًٍـًٍ‌بًٍـًٍهًٍ‌پًٍـًٍـًٍـًٍـًٍرًٍفًٍـًٍاًٍیًٍـًٍلًٍـًٍشًٍـًٍ بًٍـًٍرًٍثًٍـًٍـًٍاًٍنًٍـًٍیًٍـًٍهًٍـ !! #تک #موزیک #دلتنگی #تنهایی #Alon 📷

۱ هفته پیش
7K
دموی اهنگ جدیدم امیدوارم بع گوشتون برسع🌸 🎤 🎧 نگفتم بت ک میخاستم ببینم میمونی بام یا ن ارع گلم من خواننده‌م📷👑💊 ساده بودم ولی عاشقت بودم📀 #amirhosiinamiri

دموی اهنگ جدیدم امیدوارم بع گوشتون برسع🌸 🎤 🎧 نگفتم بت ک میخاستم ببینم میمونی بام یا ن ارع گلم من خواننده‌م📷👑💊 ساده بودم ولی عاشقت بودم📀 #amirhosiinamiri

۱ هفته پیش
8K