"من می فهمم که هیچ کس مرا نمی فهمد ، اما من نمی توانم کسی باشم که نیستم."

۴ هفته پیش
10K
۳۰ بهمن 1398
3K
#جیم_ران

#جیم_ران

۳۰ بهمن 1398
2K