۲۶ بهمن 1397
6K
۱۵ بهمن 1397
8K
کامنت اجباری بدون کامنت لایک نکن

کامنت اجباری بدون کامنت لایک نکن

۱۸ دی 1397
14K
چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ‏

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ‏

۱۸ دی 1397
18K
گاهی سراغم را بگیر حالم را بپرس نگذار فکر کنم چه پیش پا افتاده بودم که بعد از آن همه خاطره فراموش شدم...!

گاهی سراغم را بگیر حالم را بپرس نگذار فکر کنم چه پیش پا افتاده بودم که بعد از آن همه خاطره فراموش شدم...!

۱۸ دی 1397
12K
🔹 بابابزرگ میگفت: یک شب تو آسمون ستارہ ای میاد که فقط ھمون یک شب داریش! اون شب سعی کن بقیه ستارہ ھا را نشمُری! فقط به ھمون ستارہ نگاہ کن چون بعدش تو میمونی ...

🔹 بابابزرگ میگفت: یک شب تو آسمون ستارہ ای میاد که فقط ھمون یک شب داریش! اون شب سعی کن بقیه ستارہ ھا را نشمُری! فقط به ھمون ستارہ نگاہ کن چون بعدش تو میمونی و یک آسمون پُر ستارہ که ھیچ کدوم برای تو نیستن.. ❤ 🌹

۱۸ دی 1397
36K
مدل موی اینده ای من

مدل موی اینده ای من

۱۷ دی 1397
9K
#cm

#cm

۱۵ دی 1397
15K
#me #توتنهانیستی #ماه_من

#me #توتنهانیستی #ماه_من

۱۳ دی 1397
19K
#me

#me

۱۲ دی 1397
19K
#me

#me

۱۱ دی 1397
20K
۱۱ دی 1397
12K
#me

#me

۸ دی 1397
14K
برای دیدن تو اگر رودخانه بودم، برمی‌ گشتم اگر کوه بودم، می‌ دویدم اگر باد بودم، می‌ ایستادم اما انسانم و بارها برای دیدنت برگشته، دویده، ایستاده ام! #حسن_آذری

برای دیدن تو اگر رودخانه بودم، برمی‌ گشتم اگر کوه بودم، می‌ دویدم اگر باد بودم، می‌ ایستادم اما انسانم و بارها برای دیدنت برگشته، دویده، ایستاده ام! #حسن_آذری

۷ دی 1397
17K
#me

#me

۶ دی 1397
21K
#me

#me

۵ دی 1397
24K
#me

#me

۴ دی 1397
19K
#me

#me

۴ دی 1397
28K
به ناله های منه گرگ نگاه نکن دنیارا برای کسی دریدم ک مرا ب سگی فروخت

به ناله های منه گرگ نگاه نکن دنیارا برای کسی دریدم ک مرا ب سگی فروخت

۶ آذر 1397
33K
۲ماه نبودما ببین چی شده😂😂😂

۲ماه نبودما ببین چی شده😂😂😂

۶ آذر 1397
12K