کدومشون حیوونه؟!

کدومشون حیوونه؟!

۷ اسفند 1394
177
کدومشون حیوونه؟!

کدومشون حیوونه؟!

۷ اسفند 1394
175
ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ… ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﻘﻠﮑﺖ ﻣﯿﺪﻩ… ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ… . . . ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻫﺎﺵ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ… ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﻘﻠﮑﺖ ﻣﯿﺪﻩ… ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ… . . . ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻥ…

۲۹ بهمن 1394
203
حرف بزن صدایت را دوست دارم بگو... فقط بگو از من ، از تو از باران از دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم مثل همانروزها بریزد... از چشم هایت بگو که چگونه دلم ...

حرف بزن صدایت را دوست دارم بگو... فقط بگو از من ، از تو از باران از دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم مثل همانروزها بریزد... از چشم هایت بگو که چگونه دلم را هوایی کرد... از خودت بگو چه فرق دارد از چه فقط بگو حرف بزن ...

۲۸ بهمن 1394
319
اینبار هم که تاول پاهایم خشک شود... دوباره عاشقت میشوم... دوباره راه میفتم... دوباره گم میشوم...

اینبار هم که تاول پاهایم خشک شود... دوباره عاشقت میشوم... دوباره راه میفتم... دوباره گم میشوم...

۲۸ بهمن 1394
200
پیچک نگاهم، دزدانه تا پشت پنجره اتاق تو بالا آمده... به کجا خیره شده ای؟! باران که بگیرد... تمام پنجره پر از پیچک خواهد بود...

پیچک نگاهم، دزدانه تا پشت پنجره اتاق تو بالا آمده... به کجا خیره شده ای؟! باران که بگیرد... تمام پنجره پر از پیچک خواهد بود...

۲۷ بهمن 1394
249
یه روزی یه وقت یه جایی چشم من میفته توو چشمای تو اما این همون خیاله که با من هست تا همیشه...

یه روزی یه وقت یه جایی چشم من میفته توو چشمای تو اما این همون خیاله که با من هست تا همیشه...

۲۷ بهمن 1394
179
هر شب که میخواهم بخوابم، میگویم... صبح که آمدی، با شاخه ای گل سرخ وانمود میکنم هیچ دلتنگت نبوده ام... صبح که بیدار میشوم، میگویم شب با چمدانی بزرگ می آید و دیگر نمیرود! شبتون ...

هر شب که میخواهم بخوابم، میگویم... صبح که آمدی، با شاخه ای گل سرخ وانمود میکنم هیچ دلتنگت نبوده ام... صبح که بیدار میشوم، میگویم شب با چمدانی بزرگ می آید و دیگر نمیرود! شبتون بخیر:-(

۲۷ بهمن 1394
192