روز و #شبم همینه بعد #تو همه چی به #فاااک رفت 🖕💔😏

روز و #شبم همینه بعد #تو همه چی به #فاااک رفت 🖕💔😏

۴۱ دقیقه پیش
624
۷ ساعت پیش
2K
#یادمه یبار بهم گفتی یه #تار موت کم شه #میمیرم 😏 😏 😏 😏 الا کل #مغزم ترکیده چیکار میکنی؟؟🤔 💔 🖕

#یادمه یبار بهم گفتی یه #تار موت کم شه #میمیرم 😏 😏 😏 😏 الا کل #مغزم ترکیده چیکار میکنی؟؟🤔 💔 🖕

۸ ساعت پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم
عکس بلند

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم

۲ روز پیش
4K
#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... 🖕 💔

#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... 🖕 💔

۴ روز پیش
7K
#حاجی #عاشق #میشیم رل بازی بلد نیسم ... 🖕 🖕 🖕 🖕

#حاجی #عاشق #میشیم رل بازی بلد نیسم ... 🖕 🖕 🖕 🖕

۵ روز پیش
6K
تو #باهام #راه بیا #من #جاده میسازم #واست #هوووو #هووووو 😂 😂 😂 🖕

تو #باهام #راه بیا #من #جاده میسازم #واست #هوووو #هووووو 😂 😂 😂 🖕

۵ روز پیش
5K
بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

۵ روز پیش
9K
۶ روز پیش
8K
#احتیاااط #خطررر

#احتیاااط #خطررر

۷ روز پیش
5K
#لاکچری #خودمی به #دایی رفتی #عاطی م 😍😘😋❤

#لاکچری #خودمی به #دایی رفتی #عاطی م 😍😘😋❤

۱ هفته پیش
5K
زیر هر #آسمونی باشی ❤ #بدوووون❤ بارونش #مننننننم 😞

زیر هر #آسمونی باشی ❤ #بدوووون❤ بارونش #مننننننم 😞

۱ هفته پیش
4K
من تااا خود صب بیدار بی خواب
عکس بلند

من تااا خود صب بیدار بی خواب

۱ هفته پیش
6K
غیر #من هرکی گفت #دوست دارم به #حرفاش گوش نده باشه؟؟

غیر #من هرکی گفت #دوست دارم به #حرفاش گوش نده باشه؟؟

۱ هفته پیش
6K
#هه #لاشی 😏💔

#هه #لاشی 😏💔

۱ هفته پیش
7K
حوالی من عاشقی ممنوع 💔🖕😏

حوالی من عاشقی ممنوع 💔🖕😏

۱ هفته پیش
6K
🖕🖕💔

🖕🖕💔

۱ هفته پیش
5K
تایم ۰۰.۰۰

تایم ۰۰.۰۰

۱ هفته پیش
6K