جانفدای سید خراسانی

allah313

من خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی، مهربانند...⤵
❤ ممنونم از همراهیتون❤

بیشتر  بیشتر