#مادر

#مادر

۱۰ ساعت پیش
3K
#👍👍👍

#👍👍👍

۲ روز پیش
2K
#صیغه #حجم #بسته #تمدید

#صیغه #حجم #بسته #تمدید

۱ هفته پیش
2K
#سکوت #قدرشناسی #رفتن

#سکوت #قدرشناسی #رفتن

۱ هفته پیش
1K
#اشتباه #ضربه #زندگی

#اشتباه #ضربه #زندگی

۱ هفته پیش
1K
#قرنطینه

#قرنطینه

۲ هفته پیش
2K
#👍👍👍

#👍👍👍

۲ هفته پیش
4K
#خدا‌ #فرشتگان ‌ #شهوت

#خدا‌ #فرشتگان ‌ #شهوت

۲ هفته پیش
12K
#واقعا دوستان مراعات کنید کرونا اصلا شوخی نیست

#واقعا دوستان مراعات کنید کرونا اصلا شوخی نیست

۲ هفته پیش
1K
#😂

#😂

۳ هفته پیش
6K
#سفرهای #نوروزی

#سفرهای #نوروزی

۳ هفته پیش
3K
دعای خیر برای #ایران عزیز آمین رو بزارینا

دعای خیر برای #ایران عزیز آمین رو بزارینا

۳ هفته پیش
3K
#توجه #توجه #دوستان #کرونا بد وضع مازندران رو ناپایدار کرده و همینطور #رشت لطفا جدی بگیرید و بخاطر حفظ جون خودتون به رشت و مازندران نرین #رشت نمی دونن جنازه جابجا کنن یا بیمار

#توجه #توجه #دوستان #کرونا بد وضع مازندران رو ناپایدار کرده و همینطور #رشت لطفا جدی بگیرید و بخاطر حفظ جون خودتون به رشت و مازندران نرین #رشت نمی دونن جنازه جابجا کنن یا بیمار

۳ هفته پیش
4K
#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس

#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس

۳ هفته پیش
6K
#کرونا #ویروس

#کرونا #ویروس

۳ هفته پیش
7K
#تنهایی #فرار #حتی #خدا

#تنهایی #فرار #حتی #خدا

۳ هفته پیش
4K
#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد

#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد

۳ هفته پیش
4K
#نظافت #پاکی #وگرنه #عمو #کرونا

#نظافت #پاکی #وگرنه #عمو #کرونا

۳ هفته پیش
4K
#شخصیت #آبرو #بهادادن

#شخصیت #آبرو #بهادادن

۴ هفته پیش
3K
اشک ها کلماتی هستند که می افتند

اشک ها کلماتی هستند که می افتند

۴ هفته پیش
3K