یا امام رضا (ع)

alia3ghar

اللهم الرزقنا توفیق الشهادت فی سبیل الله
منتظران ظهور

#نشانی در نزدیکا
@alia3ghar_m
شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست