۲۲ مهر 1397
4K
۱۸ مهر 1397
6K
۱۸ اسفند 1395
4K
۱۹ تیر 1395
5K
۷ خرداد 1395
4K
بسم رب الشهداء... حاج مهدی اربعین رفته بود کربلا و برگشته بود با رفقا شب رفتیم خونشون و صحبت کردیم... بغل دستی حاج مهدی به من گفت:فلانی فردا مهدی میخواد بره لشگر برای اعزام به ...

بسم رب الشهداء... حاج مهدی اربعین رفته بود کربلا و برگشته بود با رفقا شب رفتیم خونشون و صحبت کردیم... بغل دستی حاج مهدی به من گفت:فلانی فردا مهدی میخواد بره لشگر برای اعزام به سوریه تست بده... منم به حاج مهدی گفتم که حاجی،منم فردا میشه باهات بیام که ...

۴ خرداد 1395
5K
۲۲ اردیبهشت 1395
4K
تبریک

تبریک

۲۱ اردیبهشت 1395
4K
خوشا بحال آنان که باشهادت رفتند اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک

خوشا بحال آنان که باشهادت رفتند اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک

۱۹ اردیبهشت 1395
5K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۹ اردیبهشت 1395
4K
۱۸ اردیبهشت 1395
4K
۱۸ اردیبهشت 1395
4K
به امید چنین روزی البته برای وسی فرقی نداره جزخودم

به امید چنین روزی البته برای وسی فرقی نداره جزخودم

۱۸ اردیبهشت 1395
4K
۱۸ اردیبهشت 1395
4K