عید فطر است همرهش فصل بهار/ بانگ شادی از دل و جانت بر آر / هم سپاس حق نما ، هم همّتی / کین خجسته حال ، بماند بر قرار _____________________________________ علیرضا چخماقی _____________________________________ #عید_فطر ...

عید فطر است همرهش فصل بهار/ بانگ شادی از دل و جانت بر آر / هم سپاس حق نما ، هم همّتی / کین خجسته حال ، بماند بر قرار _____________________________________ علیرضا چخماقی _____________________________________ #عید_فطر #عید_سعید_فطر #شعر #علیرضا_چخماقی

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____________________________________ علیرضا چخماقی _____________________________________ #قدر #شب_قدر #لیله_القدر #قدر_و_منزلت_شب_قدر #علیرضا_چخماقی

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____________________________________ علیرضا چخماقی _____________________________________ #قدر #شب_قدر #لیله_القدر #قدر_و_منزلت_شب_قدر #علیرضا_چخماقی

نیلـوفــر دعــا ____________________ در بهار قرآن / بر این داستانم / که در کویر دستانم / نیلوفر دعا بنشانم / و از آسمان ابری چشمانم / بر آن بارانی ببارانم / تا بروید ساقه ی ...

نیلـوفــر دعــا ____________________ در بهار قرآن / بر این داستانم / که در کویر دستانم / نیلوفر دعا بنشانم / و از آسمان ابری چشمانم / بر آن بارانی ببارانم / تا بروید ساقه ی سبز دعا / برود سوی خدا / ______________ علیرضا چخماقی ___________________________________________________________ #دعا #نیلوفر_دعا #ماه_مبارک_رمضان #شعر ...

نه او زنده است که نفس می کشد / نفس درهوای قفس می کشد / قفس ، نفسِ اوست ، پر هوی و هوس / که هر چه کشد ، از هوس می کشد / ...

نه او زنده است که نفس می کشد / نفس درهوای قفس می کشد / قفس ، نفسِ اوست ، پر هوی و هوس / که هر چه کشد ، از هوس می کشد / علیرضا چخماقی _________________________________________________________________________ علیرضا چخماقی #هوای_نفس #قفس #هوا_و_هوس #شعر #علیرضا_چخماقی

زندگی یعنی شکست و از پی اش سعی دوباره/ در شبی تاریک و ابری ، جستجوی یک ستاره _____________________________________ علیرضا چخماقی __________________________________________________________________________ #زندگی #تلاش #شکست_و_پیروزی #علیرضا_چخماقی

زندگی یعنی شکست و از پی اش سعی دوباره/ در شبی تاریک و ابری ، جستجوی یک ستاره _____________________________________ علیرضا چخماقی __________________________________________________________________________ #زندگی #تلاش #شکست_و_پیروزی #علیرضا_چخماقی

تپش قلب* تا قلب ما خوش تپد و هم شود آرام / باید که پندار خویش با عقل کنیم رام / از خانۀ دل دور کنیم امواج تشویش / هرگز نخوریم حرص و بر دل ...

تپش قلب* تا قلب ما خوش تپد و هم شود آرام / باید که پندار خویش با عقل کنیم رام / از خانۀ دل دور کنیم امواج تشویش / هرگز نخوریم حرص و بر دل نزنیم نیش / با شیشۀ حسرت نخراشیم روان را / بر دل نگیریم نشان ، ...

#رنگ_امید #علیرضا_چخماقی

#رنگ_امید #علیرضا_چخماقی

گذر عمر _____________________________________________________________________________ #گذر_عمر #گذشت_روزگار #علیرضا_چخماقی

گذر عمر _____________________________________________________________________________ #گذر_عمر #گذشت_روزگار #علیرضا_چخماقی

سال نو بر شما مبارک _____________________________________ لطفا در اندازۀ بزرگ ببینید _________________________________________________________________ #علیرضا_چخماقی #بهار #بهاریه #شعر #کاریکلماتور

سال نو بر شما مبارک _____________________________________ لطفا در اندازۀ بزرگ ببینید _________________________________________________________________ #علیرضا_چخماقی #بهار #بهاریه #شعر #کاریکلماتور

در پیِ یک سال سخت ، بر ما بهاری سر زده / نو بهار خرّمی ، دل های ما را در زده / گر گشاییم شاد و خندان ، در به روی این بهار / ...

در پیِ یک سال سخت ، بر ما بهاری سر زده / نو بهار خرّمی ، دل های ما را در زده / گر گشاییم شاد و خندان ، در به روی این بهار / هم بهاری می شویم ، هم دلمان گیرد قرار/ می وزد بر جسم مان ، ...

طنز موش و گربه ، به مناسبت سال 1399 که سالِ موش است

طنز موش و گربه ، به مناسبت سال 1399 که سالِ موش است

* بهار دما سنج احساس آدم هاست . ________________________________________ علیرضا چخماقی ________________________________________ #بهار #علیرضا_چخماقی

* بهار دما سنج احساس آدم هاست . ________________________________________ علیرضا چخماقی ________________________________________ #بهار #علیرضا_چخماقی

می وزد نسیم ، می آرد به یاد/ می شود روشن ، چلچراغ یاد / دفتر یاد ها ، می شود مرور / روح بی قرار ، می کند عبور / از خطِ شروع ، ...

می وزد نسیم ، می آرد به یاد/ می شود روشن ، چلچراغ یاد / دفتر یاد ها ، می شود مرور / روح بی قرار ، می کند عبور / از خطِ شروع ، تا همین امروز / زنده می شود ، تصویر دیروز / _____________________________________ علیرضا چخماقی

یا وجیها عندالله * از کارِ فروبستۀ ما * گرهی بگشا * من نیستم هیچ عددی * یا علی مددی * _____________________________________________________________ علیرضا چخماقی __________________________________________________________________________ #یا_علی #امیر_المؤمنین #یا_علی_مدد #شعر #علیرضا_چخماقی

یا وجیها عندالله * از کارِ فروبستۀ ما * گرهی بگشا * من نیستم هیچ عددی * یا علی مددی * _____________________________________________________________ علیرضا چخماقی __________________________________________________________________________ #یا_علی #امیر_المؤمنین #یا_علی_مدد #شعر #علیرضا_چخماقی

کرونا ____________________________________ امان از این کرونا ، که از کشور چاینا / هجوم برده به هر جا ، برای فتح دنیا /گشاده بر ما دهان ، فشرده حلقِ جهان/ بتر ازین جان ستان ، خونخوارگانِ ...

کرونا ____________________________________ امان از این کرونا ، که از کشور چاینا / هجوم برده به هر جا ، برای فتح دنیا /گشاده بر ما دهان ، فشرده حلقِ جهان/ بتر ازین جان ستان ، خونخوارگانِ نهان / شریک جرم ویروس ، زالو وش و اختاپوس / گرانفروش و مکّار ، ...

جادۀ زندگی ____________________________________ * در مارپیچ جادۀ زندگی ، همچنان به صراط مستقیم پای بند باشیم . _____________________________________ #جاده_ی_زندگی #صراط_مستقیم #علیرضا_چخماقی

جادۀ زندگی ____________________________________ * در مارپیچ جادۀ زندگی ، همچنان به صراط مستقیم پای بند باشیم . _____________________________________ #جاده_ی_زندگی #صراط_مستقیم #علیرضا_چخماقی

کاریکلماتور : خواب و خیال ____________________________________________________ خیالمخیلیخوشخیاله ! / خیالم خیلی خوشخیال است . / شغل شریفِ خیالم ، بافندگی است ./ خیالم روی آب ، خوب نقّاشی می کند . / خیلی وقت ها ...

کاریکلماتور : خواب و خیال ____________________________________________________ خیالمخیلیخوشخیاله ! / خیالم خیلی خوشخیال است . / شغل شریفِ خیالم ، بافندگی است ./ خیالم روی آب ، خوب نقّاشی می کند . / خیلی وقت ها دور از چشم خیالم ، به واقعیت سر می زنم . / نه خواب و ...

در انتظار بهار ... ____________________________________ #بهار #زمستان #در_انتظار_بهار #علیرضا_چخماقی

در انتظار بهار ... ____________________________________ #بهار #زمستان #در_انتظار_بهار #علیرضا_چخماقی