علی

ali00110011

هہ
دیوار غروُرتو آنقد بُلند بسآز که صِدای قلبِت بِهش نرسه=)

در من تیمارستانی قصد شورش دارد ، بیمارستان ها را آماده کنید...

در من تیمارستانی قصد شورش دارد ، بیمارستان ها را آماده کنید...

۲۹ دی 1396
34K
#سنگین

#سنگین

۷ دی 1396
34K
#سنگین

#سنگین

۳۰ آذر 1396
38K
.

.

۲۴ آذر 1396
40K
.

.

۲۹ آبان 1396
35K
.

.

۲۷ آبان 1396
39K
.

.

۱۹ آبان 1396
38K
پشت دیوار همین کوچه به دارم بزنید من که رفتم بشینیدو هوارم بزنید باد هم اگهی مرگ مرا خواهد برد بنویسید که:

پشت دیوار همین کوچه به دارم بزنید من که رفتم بشینیدو هوارم بزنید باد هم اگهی مرگ مرا خواهد برد بنویسید که: "بد بودم"و جارم بزنید من از آیین شما سیر شدم سیر شدم پنجه در هر چه که من واهمه دارم بزنید دست هایم چقدر بود و به دریا ...

۲۴ مهر 1396
41K
#پروفایل اسمی محرم #مریم #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #مریم #درخواستی

۵ مهر 1396
52K
پروفایل اسمی محرم #عسل #درخواستی

پروفایل اسمی محرم #عسل #درخواستی

۵ مهر 1396
49K
#پروفایل اسمی محرم #باران #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #باران #درخواستی

۵ مهر 1396
47K
#پروفایل اسمی محرم #رقیه #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #رقیه #درخواستی

۴ مهر 1396
46K
#پروفایل اسمی محرم #محراب #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #محراب #درخواستی

۴ مهر 1396
44K
#پروفایل اسمی محرم #مبینا #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #مبینا #درخواستی

۴ مهر 1396
55K
#پروفایل اسمی محرم #بهنام #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #بهنام #درخواستی

۴ مهر 1396
46K
#پروفایل اسمی محرم #رضا #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #رضا #درخواستی

۴ مهر 1396
47K
#پروفایل اسمی محرم #هستی #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #هستی #درخواستی

۴ مهر 1396
46K
#پروفایل اسمی محرم #فائزه #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #فائزه #درخواستی

۴ مهر 1396
48K
#پروفایل اسمی محرم #فیروزه #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #فیروزه #درخواستی

۴ مهر 1396
46K
#پروفایل اسمی محرم #دینا #درخواستی

#پروفایل اسمی محرم #دینا #درخواستی

۴ مهر 1396
46K