۵ مهر 1398
18
#آدمها #احساس #عادت #حذف

#آدمها #احساس #عادت #حذف

۴ مهر 1398
241
خودتان را حیف نکنید. اگر کسی دوست‌تان ندارد، ترک‌تان کرده است، اشک شما را در می‌آورد، جزو اولویت‌هایش نیستید، خودش رو بالاتر از شما می‌داند، سرکوفت میزند و از تیپ و قیافه و اندام شما ...

خودتان را حیف نکنید. اگر کسی دوست‌تان ندارد، ترک‌تان کرده است، اشک شما را در می‌آورد، جزو اولویت‌هایش نیستید، خودش رو بالاتر از شما می‌داند، سرکوفت میزند و از تیپ و قیافه و اندام شما ایراد می‌گیرد، با اخلاق‌تان مشکل دارد، برای شما وقت ندارد، برای شما پول ندارد، برای ...

۲۶ شهریور 1398
132