سلامتی همه اونایی که بعد از بهم خوردن رفاقتشون پشت سر رفیقشون حرف نزدن 🍷

سلامتی همه اونایی که بعد از بهم خوردن رفاقتشون پشت سر رفیقشون حرف نزدن 🍷

۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
به بهترین کامنت ۱ بسته چیپس فلفلی تعلق میگیرد

به بهترین کامنت ۱ بسته چیپس فلفلی تعلق میگیرد

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
😂

😂

۲ روز پیش
4K
😄

😄

۲ روز پیش
7K
‏و آغوشت... چه مفهموم عجیب و مبهمی دارد... هویدا گشته در آن،راز کوهستان تنهای چنان دنج و خیال انگیز و رؤیایی.! پر از باور،پر از مفهموم خواهش های چشمانت ،که می خواهد کنارت باشم، و ...

‏و آغوشت... چه مفهموم عجیب و مبهمی دارد... هویدا گشته در آن،راز کوهستان تنهای چنان دنج و خیال انگیز و رؤیایی.! پر از باور،پر از مفهموم خواهش های چشمانت ،که می خواهد کنارت باشم، و از عمق آغوشت نپرهیزم. پر از شوقم،پر از گرمای عالمگیر خورشیدم. کنار تو،در آغوشت،چه شاد ...

۳ روز پیش
19K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
5K
؟

؟

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
5K
‏دست‌ هایت را می‌ گیرم و با هم به شلوغ‌ ترین جایی که می‌ شناسم می‌ رویم میان این همه آدم که هیچ‌ کدام روزشان را با بوسه آغاز نکرده‌ اند در آغوش می‌ گیرمت، ...

‏دست‌ هایت را می‌ گیرم و با هم به شلوغ‌ ترین جایی که می‌ شناسم می‌ رویم میان این همه آدم که هیچ‌ کدام روزشان را با بوسه آغاز نکرده‌ اند در آغوش می‌ گیرمت، میبوسمت.. خدا را چه دیدی شاید دیوانگی‌ مان مسری باشد!!

۴ هفته پیش
8K
یه کلمه بگو

یه کلمه بگو

۴ هفته پیش
8K