#دختر #خاص #جذاب #دل

#دختر #خاص #جذاب #دل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- دلتنگی‌ینی..<̶꯭͞🥀>••͜ - یهویی..<̶꯭͞🌙>••͜ - یادش‌بیوفتی..<̶꯭͞🚭>••͜ - گوشیتو‌برداری..<̶꯭͞🚸>••͜ - شمارشو‌پیداکنی‌..<̶꯭͞🙇🏿‍♂>••͜ - اما‌زنگ‌نزنی‌آروم‌تو‌دلت‌..<̶꯭͞🌻>••͜ - بگی‌دلم‌برات‌تنگ‌شدع..<̶꯭͞🌵>••َ͜‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌ #خاص

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- دلتنگی‌ینی..<̶꯭͞🥀>••͜ - یهویی..<̶꯭͞🌙>••͜ - یادش‌بیوفتی..<̶꯭͞🚭>••͜ - گوشیتو‌برداری..<̶꯭͞🚸>••͜ - شمارشو‌پیداکنی‌..<̶꯭͞🙇🏿‍♂>••͜ - اما‌زنگ‌نزنی‌آروم‌تو‌دلت‌..<̶꯭͞🌻>••͜ - بگی‌دلم‌برات‌تنگ‌شدع..<̶꯭͞🌵>••َ͜‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌ #خاص

🕊🍂🍂🕊 ✍ #ویژگیهای_شهید 🔹 سید شهید رابطه ی بسیار قوی با شهدا داشت و همیشه از شهید همت و شهید زین الدین یاد میکرد. 🔹 تمام خوبی های که یک انسان میتوانست دارا باشد این ...

🕊🍂🍂🕊 ✍ #ویژگیهای_شهید 🔹 سید شهید رابطه ی بسیار قوی با شهدا داشت و همیشه از شهید همت و شهید زین الدین یاد میکرد. 🔹 تمام خوبی های که یک انسان میتوانست دارا باشد این جوان متواضع و با اخلاق ما دارا بود سید عزیز به فریضه نماز اول وقت ...

#رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان

#رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان

🌸🍃در برابر انتقادات اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید اگر عادلانه بود، از آن درس بگیرید 🌸🍃

🌸🍃در برابر انتقادات اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید اگر عادلانه بود، از آن درس بگیرید 🌸🍃

نوشته ها چه بار سنگینی به دوش می کشند. بی آنکه خسته شوند هزاران بار می فهمانند محبت ماندنی است عشق دیدنی است انسانیت پرهیزکاری است و چه بی اندازه نتوانستیم نبض آنهارا حس کنیم. ...

نوشته ها چه بار سنگینی به دوش می کشند. بی آنکه خسته شوند هزاران بار می فهمانند محبت ماندنی است عشق دیدنی است انسانیت پرهیزکاری است و چه بی اندازه نتوانستیم نبض آنهارا حس کنیم. و نشسته ایم و بی اعتنا از مقابل چشمانمان گذر میکنند.

عید فطر مبارک 🌻🌻🌻🌻

عید فطر مبارک 🌻🌻🌻🌻

دختر با ارزشه 😉 #خاص

دختر با ارزشه 😉 #خاص

گردش دو نفره👉بدور از آدما👣 1399.01.29 #best_friend

گردش دو نفره👉بدور از آدما👣 1399.01.29 #best_friend

family & friends ❤️
عکس بلند

family & friends ❤️

🌹👌 1399.02.11

🌹👌 1399.02.11

🌹🌊
عکس بلند

🌹🌊

𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒅𝒂𝒚 𝒐𝒏 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈™ از یه‌ جایی به بعد اون دیگه عشق‍‍ت نیست تمومِ وجودته™
عکس بلند

𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒅𝒂𝒚 𝒐𝒏 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈™ از یه‌ جایی به بعد اون دیگه عشق‍‍ت نیست تمومِ وجودته™