۲۹ مرداد 1397
3K

"یک درد دل با امام علی (ع)" مولای من....! خلیفه نیستی‏....سلطان هم....فقط امام اول مظلومانی‏.... و جای پنج سال, می شد که پنجاه سال حاکم باشی‏.... می شد که شامات را چون دندانی کند و پراکند.... که سهم بچه‏ های ابوسفیان باشد.... و در امارت کوفه, کاری هم به «ابن‏ ...

۲۹ مرداد 1397
22K
وبدأت حکایة زینب

وبدأت حکایة زینب

۲۹ مرداد 1397
6K
براساس تحقیقات ، بطور متوسط خانوم ها 15 روز طول میکشه تا عاشق یه مرد بشن ولی آقایون فقط 8.2 ثانیه طول میکشه تا عاشق یه خانوم بشن ! 😁😅😅😅

براساس تحقیقات ، بطور متوسط خانوم ها 15 روز طول میکشه تا عاشق یه مرد بشن ولی آقایون فقط 8.2 ثانیه طول میکشه تا عاشق یه خانوم بشن ! 😁😅😅😅

۲۹ مرداد 1397
14K
بازوا روووو😋 #چانیول

بازوا روووو😋 #چانیول

۲۹ مرداد 1397
3K
۲۹ مرداد 1397
4K
دلتنگت که میشوم ، آسمان هم دلش ریش میشود . . . . ای از تبار یاس های خوش بو ، تو ای به رنگ سرمستی ، پنهان شده ای که چه . . . ...

دلتنگت که میشوم ، آسمان هم دلش ریش میشود . . . . ای از تبار یاس های خوش بو ، تو ای به رنگ سرمستی ، پنهان شده ای که چه . . . . ؟! تابستان بهانه است . . . . سرزمینمان داغدار کوچ توست . . ...

۲۹ مرداد 1397
22K
۲۹ مرداد 1397
4K
۲۹ مرداد 1397
5K
۲۹ مرداد 1397
4K
۲۹ مرداد 1397
5K