#مادر_یعنی_عشق

#مادر_یعنی_عشق

#یادش_بخیرررررر

#یادش_بخیرررررر

#یادش_بخیرررررررر

#یادش_بخیرررررررر

#کتاب_و_کتاب_خوانی

#کتاب_و_کتاب_خوانی

#فرصت ها

#فرصت ها

#رفاقت_مصلحتی #ادعا

#رفاقت_مصلحتی #ادعا

#حواسمان_به_داشته هایمان_باشد

#حواسمان_به_داشته هایمان_باشد

#خودباوری

#خودباوری

#آبادان_و_مافیای_قدرت

#آبادان_و_مافیای_قدرت

#ثبت_نام_مدارس_و_نیازمندان!

#ثبت_نام_مدارس_و_نیازمندان!

#نمیدانم_برای_این_شهر_مظلوم_چه_باید_بنویسم

#نمیدانم_برای_این_شهر_مظلوم_چه_باید_بنویسم

#خودباوری

#خودباوری

#یادش_بخیر

#یادش_بخیر

#روزگار_عجیب #جوادنیا_آبادان

#روزگار_عجیب #جوادنیا_آبادان

#در_جستجوی_عدالت #آبادان_جوادنیا

#در_جستجوی_عدالت #آبادان_جوادنیا

#کتاب #جوادنیا_آبادان

#کتاب #جوادنیا_آبادان

#عیدتون_مبارک #جوادنیا_آبادان

#عیدتون_مبارک #جوادنیا_آبادان

@NGOmasertaleefarhngabadan

@NGOmasertaleefarhngabadan

@abadanpnukarafren

@abadanpnukarafren

#کانون#جوادنیا#آبادان#پیام_نور

#کانون#جوادنیا#آبادان#پیام_نور