۱۵ تیر 1397
3K
بَعضی وَقتا باید عَرق اَز پیشونی جاری بِشه...

بَعضی وَقتا باید عَرق اَز پیشونی جاری بِشه...

۱۶ بهمن 1395
8K
در این دیار خسته کاش بریده باد نفسم هر چه تلاش میکنم به آب و نان نمیرسم... #خوشبختیِ_همه_هم_آرزوست...

در این دیار خسته کاش بریده باد نفسم هر چه تلاش میکنم به آب و نان نمیرسم... #خوشبختیِ_همه_هم_آرزوست...

۸ دی 1395
6K
The best and nothing else.

The best and nothing else.

۴ آبان 1395
6K
#خبریه؟ #خیرباشه!

#خبریه؟ #خیرباشه!

۱۸ مرداد 1395
7K
۹ مرداد 1395
7K
#پُرازدروغ #بیزارم #بیمارم

#پُرازدروغ #بیزارم #بیمارم

۲۶ تیر 1395
9K
دُروغ گو دُشمَن خُداس :)

دُروغ گو دُشمَن خُداس :)

۲۲ تیر 1395
8K
۳ اردیبهشت 1395
6K
۵ فروردین 1395
6K
بعضی وقتا اَز خودم میپرسم زندگی سخته یا من زندگیو سخت میگیرم!! #جُفتش؟ #من‌نمیدونم!

بعضی وقتا اَز خودم میپرسم زندگی سخته یا من زندگیو سخت میگیرم!! #جُفتش؟ #من‌نمیدونم!

۲۶ اسفند 1394
6K
دَست تو دَستِِ خالهـ طوران سَفَر کُنیُ بِری شَهر نو بعدَم بِگی کَفَم بُرید...

دَست تو دَستِِ خالهـ طوران سَفَر کُنیُ بِری شَهر نو بعدَم بِگی کَفَم بُرید...

۲۵ اسفند 1394
6K
آره غرق تو باتلاقیم هَـــمه چون که خاورِ میانه وَطَــنَمه... #اینجا‌همه‌زیرِ‌تیغن...:) #اینجا‌گُربه‌زَمین‌اَست...:) #آره‌میانه‌روی‌خوبه‌ولی‌خاور‌اینجوری‌نیس #خ‌-الف-‌واو‌-رِ-میم-ی-الف-نون-ه

آره غرق تو باتلاقیم هَـــمه چون که خاورِ میانه وَطَــنَمه... #اینجا‌همه‌زیرِ‌تیغن...:) #اینجا‌گُربه‌زَمین‌اَست...:) #آره‌میانه‌روی‌خوبه‌ولی‌خاور‌اینجوری‌نیس #خ‌-الف-‌واو‌-رِ-میم-ی-الف-نون-ه

۲۴ اسفند 1394
8K
این‌اتفاقِ‌خوب‌اُفتادنیه‌بِندازش‌لَعنتی... #بَدجوری‌نَسَخِ‌یه‌تَغییریم...

این‌اتفاقِ‌خوب‌اُفتادنیه‌بِندازش‌لَعنتی... #بَدجوری‌نَسَخِ‌یه‌تَغییریم...

۱۲ اسفند 1394
5K
تا حالا قَدم زَدی زیر پوستِ شَهر؟! #هَرَزگاهی_بِزن_بَد_نیس #صَدام‌حُسین_‌فِرعون_طالبان_القاعده_این_اسامی_رو_وِل_کُن... #کمی_بیا_پایین_تر_پایین_تر_از_پایین_شَهر #خیلی_مُشکله؟!_بیا_بیرون_از_این_دُنیایِ_خوشگلِت

تا حالا قَدم زَدی زیر پوستِ شَهر؟! #هَرَزگاهی_بِزن_بَد_نیس #صَدام‌حُسین_‌فِرعون_طالبان_القاعده_این_اسامی_رو_وِل_کُن... #کمی_بیا_پایین_تر_پایین_تر_از_پایین_شَهر #خیلی_مُشکله؟!_بیا_بیرون_از_این_دُنیایِ_خوشگلِت

۳۰ بهمن 1394
6K
اینکه تو زِندگیت دلخوشی داشته باشیو هَمیشه کسی یا یه چیزی بِت اُمید بده کهُ به عِشقش زِندگی کُنی خیلی خوبه... خوشا به حال اونایی که دارن... بگذریم... بچه ها میگن اِمروز ۲۴ بَهمن بودِ ...

اینکه تو زِندگیت دلخوشی داشته باشیو هَمیشه کسی یا یه چیزی بِت اُمید بده کهُ به عِشقش زِندگی کُنی خیلی خوبه... خوشا به حال اونایی که دارن... بگذریم... بچه ها میگن اِمروز ۲۴ بَهمن بودِ ما هم گُفتیم پیشاپیش یه تبریکی گُفته باشیم به مُناسبت فَردا، امیدوارم که تک تکتون ...

۲۴ بهمن 1394
6K
اَمان زِ دَست این مَردُمِ پُر زِ هارتو پورت... #تَبریک... #شادی_باشه!

اَمان زِ دَست این مَردُمِ پُر زِ هارتو پورت... #تَبریک... #شادی_باشه!

۸ دی 1394
6K
#تَبعیض #نِژاد مُهمنیسکیمردهکیزنهکیپوستشچهرنگهحتیمهمنیسکیزرنگوتنگهچوندیگهخرکاریکارهماشینایفَرنگه! #مَفهومبود؟!؟

#تَبعیض #نِژاد مُهمنیسکیمردهکیزنهکیپوستشچهرنگهحتیمهمنیسکیزرنگوتنگهچوندیگهخرکاریکارهماشینایفَرنگه! #مَفهومبود؟!؟

۳۰ آذر 1394
5K
بَسـه تاریکی بـَس کِ چـاه‌ دیـدیـم واسـه زِندگـی دیگـه جایـی‌ نـی! باشـه دُرست میـشـه آره تو راسـت میـگـی...!

بَسـه تاریکی بـَس کِ چـاه‌ دیـدیـم واسـه زِندگـی دیگـه جایـی‌ نـی! باشـه دُرست میـشـه آره تو راسـت میـگـی...!

۲۸ آذر 1394
6K