دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ولی بزارید اول از همه اینو بگم که داره حالم از این فندوم بهم میخوره. ادمایی که بازدید نزدن و ام وی رو ندیدنو حمایت نکردن فقط بخاطره ...

دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ولی بزارید اول از همه اینو بگم که داره حالم از این فندوم بهم میخوره. ادمایی که بازدید نزدن و ام وی رو ندیدنو حمایت نکردن فقط بخاطره اینکه چارتا دختر اونجا بودن.. برای تک تکتون متاسفم واقعن متاسفم این چه وضعیه؟ما اکسوال ...

۱ مرداد 1398
41K
کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد -تا حالا بی‌حس شدی؟ کیونگ پلک زد. -چی؟ -بی حس!اینکه هیچی حس نکنی...نه‌ غم، نه شادی ،مغزت هنگ کنه و نتونه احساساتت رو تحلیل کنه و تشخیص ...

کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد -تا حالا بی‌حس شدی؟ کیونگ پلک زد. -چی؟ -بی حس!اینکه هیچی حس نکنی...نه‌ غم، نه شادی ،مغزت هنگ کنه و نتونه احساساتت رو تحلیل کنه و تشخیص بده! کیونگ فقط مات نگاش کرد. -اگه نمیدونی چیه پس نشدی... کای خنده دیگه‌ای کرد. ...

۲۵ تیر 1398
13K
تولدت مبارک-♡ •sgdHbd~ #ILY 00:01

تولدت مبارک-♡ •sgdHbd~ #ILY 00:01

۱۵ تیر 1398
5K
Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy

Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy

۲۴ خرداد 1398
5K
و داد زد:

و داد زد: "باور کنید. من زنده نیستم" من از ورای او تراکم تاریکی را و میوه های نقره ای کاج را هنوز میدیدم، آه .. ولی او ... او بر تمام این همه می لغزید .. وقلب بی نهایت او اوج میگرفت .. گویی که حس سبز درختان بود.. ...

۲ اسفند 1397
9K
·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته باشم .. نه میتونستم فقط یه کم..خیلی کم..شبیه یکی دیگه باشم.. من خودمم ... و تلخ ترین بخشش، من بودن بود.... #OHSHN- ...

·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته باشم .. نه میتونستم فقط یه کم..خیلی کم..شبیه یکی دیگه باشم.. من خودمم ... و تلخ ترین بخشش، من بودن بود.... #OHSHN- #••• #DeadBreaths-

۱ اسفند 1397
7K
می‌توانی آنقدر خسته باشی؛ که خواب را.. که کابوس را.. حتی مرگ را.. پس بزنی؟‌- #OHSHN- #•••

می‌توانی آنقدر خسته باشی؛ که خواب را.. که کابوس را.. حتی مرگ را.. پس بزنی؟‌- #OHSHN- #•••

۲۱ بهمن 1397
7K
تمآم تنم درد میکُند؛ سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛ می‌سوزند؛ خآکستر می‌شوند؛ یخ می‌زنند؛ دیگر جآن ندآرم،‌..خسته‌ام؛ و مَن! در سکوت غوطه‌ورم..؛ عجیب است..! هنوز؛نفس می‌کشم!!.... #DeadBreaths #‌MHS~

تمآم تنم درد میکُند؛ سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛ می‌سوزند؛ خآکستر می‌شوند؛ یخ می‌زنند؛ دیگر جآن ندآرم،‌..خسته‌ام؛ و مَن! در سکوت غوطه‌ورم..؛ عجیب است..! هنوز؛نفس می‌کشم!!.... #DeadBreaths #‌MHS~

۱۲ آبان 1397
8K
بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکیدن؛به چشمآی چان کع حآلا پر از غم بودن خیره شد. بکهیون با هق‌هق گفت: -امآ میشه خودت کمکم کنی که فرآموشت کنم؟میشه دیگه نیآی ...

بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکیدن؛به چشمآی چان کع حآلا پر از غم بودن خیره شد. بکهیون با هق‌هق گفت: -امآ میشه خودت کمکم کنی که فرآموشت کنم؟میشه دیگه نیآی سراغم؟ چان خم شد سمتش و با ملآیمت دستآش رو دوبآره لای موهآش کشید. بک ...

۲۹ مهر 1397
5K
امکآن ندارد؛ کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛ اصلاً حآضرم شرط ببندم! قرآرمان همین فردآ؛ تو او را بیآور، من هم... من هم.... ببینم، هنوز هم حکمِ قتل، اعدآم است....؟! #you#s#three#foreverlove♡ #DeadBreaths

امکآن ندارد؛ کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛ اصلاً حآضرم شرط ببندم! قرآرمان همین فردآ؛ تو او را بیآور، من هم... من هم.... ببینم، هنوز هم حکمِ قتل، اعدآم است....؟! #you#s#three#foreverlove♡ #DeadBreaths

۲۷ مهر 1397
4K
سوخت؛ نصفِ حرفهآیم در گلو؛ امآ تو رآ؛ هرچه می‌سوزَد گلویم، دوست دارم بیشتر.... #TwentyThree #S♡ #DeadBreaths

سوخت؛ نصفِ حرفهآیم در گلو؛ امآ تو رآ؛ هرچه می‌سوزَد گلویم، دوست دارم بیشتر.... #TwentyThree #S♡ #DeadBreaths

۲۷ مهر 1397
11K
از یه جآیی به بعد؛ خودت بآید به خودت بگی؛ دووم بیآر...دووم بیآر...تحمل کن...تحمل کن...... #DaedBreaths....

از یه جآیی به بعد؛ خودت بآید به خودت بگی؛ دووم بیآر...دووم بیآر...تحمل کن...تحمل کن...... #DaedBreaths....

۱۷ مهر 1397
7K
خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر.. #...

خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر.. #...

۸ مهر 1397
10K
_ روزی میرسد کع از خوآب بلند میشوی و میبینی دیگر منی نیست؛ دیگر کسی نیست کع به تو بگوید دوستت دآرم؛ کع دلش برآی حرف زدنت ضعف برود؛ کع عآشق خنده هآیت شود؛ کع ...

_ روزی میرسد کع از خوآب بلند میشوی و میبینی دیگر منی نیست؛ دیگر کسی نیست کع به تو بگوید دوستت دآرم؛ کع دلش برآی حرف زدنت ضعف برود؛ کع عآشق خنده هآیت شود؛ کع گآه به گآه مزآحم خلوتت شود؛ دیگر کسی نیست کع تمآم بدنش از حرفهآیت کم ...

۶ مهر 1397
9K
..... #DeadBreaths #alone

..... #DeadBreaths #alone

۶ مهر 1397
7K
ویرآنم؛ مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths

ویرآنم؛ مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths

۶ مهر 1397
8K
_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شود برآی محضِ حرف‌زدنت.. برآی تکآن‌تکآن خوردن‌هآیت.. و برآی تکیه کلآم‌هآیت؛ کِع نمی‌دآنستی،‌ فقط کلآم تو نبود.. من هم به آنهآ تکیه کرده‌بودم.... #PCYBBH~♡ #MS

_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شود برآی محضِ حرف‌زدنت.. برآی تکآن‌تکآن خوردن‌هآیت.. و برآی تکیه کلآم‌هآیت؛ کِع نمی‌دآنستی،‌ فقط کلآم تو نبود.. من هم به آنهآ تکیه کرده‌بودم.... #PCYBBH~♡ #MS

۱ مهر 1397
7K
یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡ #HBDtoCHM🙈 #MHS .-. #oneyears👻

یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡ #HBDtoCHM🙈 #MHS .-. #oneyears👻

۲۶ شهریور 1397
10K
فآزتون چیِع؟ اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!! اخم نکُنع؛میگین محل‌ نمیزآرهع!! بخندهع؛میگین زیآدی سرخوشه!! نخندهع؛میگین معلوم نیس چشهع!! گریه ‌‌کنه؛میگین لوسع!! گریه‌‌ نکنه؛میگین بی‌احسآسه!! از کنآرتون سریع رد شه؛خرآب میشین سرش کِع چی؟! چون بی‌محلی ...

فآزتون چیِع؟ اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!! اخم نکُنع؛میگین محل‌ نمیزآرهع!! بخندهع؛میگین زیآدی سرخوشه!! نخندهع؛میگین معلوم نیس چشهع!! گریه ‌‌کنه؛میگین لوسع!! گریه‌‌ نکنه؛میگین بی‌احسآسه!! از کنآرتون سریع رد شه؛خرآب میشین سرش کِع چی؟! چون بی‌محلی کردهع مثلا!! به هَمتون لَبخند بزنع و جوآبتونو بآ مُحبت بدِع؛پشتِش حَرف درمیآرین کِع آرهع ...

۱۴ شهریور 1397
9K
این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم @P.CH.MHS ممنون^^

این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم @P.CH.MHS ممنون^^

۱۳ شهریور 1397
8K