دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ولی بزارید اول از همه اینو بگم که داره حالم از این فندوم بهم میخوره. ادمایی که بازدید نزدن و ام وی رو ندیدنو حمایت نکردن فقط بخاطره ...

دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ولی بزارید اول از همه اینو بگم که داره حالم از این فندوم بهم میخوره. ادمایی که بازدید نزدن و ام وی رو ندیدنو حمایت نکردن فقط بخاطره اینکه چارتا دختر اونجا بودن.. برای تک تکتون متاسفم واقعن متاسفم این چه وضعیه؟ما اکسوال ...

کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد -تا حالا بی‌حس شدی؟ کیونگ پلک زد. -چی؟ -بی حس!اینکه هیچی حس نکنی...نه‌ غم، نه شادی ،مغزت هنگ کنه و نتونه احساساتت رو تحلیل کنه و تشخیص ...

کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد -تا حالا بی‌حس شدی؟ کیونگ پلک زد. -چی؟ -بی حس!اینکه هیچی حس نکنی...نه‌ غم، نه شادی ،مغزت هنگ کنه و نتونه احساساتت رو تحلیل کنه و تشخیص بده! کیونگ فقط مات نگاش کرد. -اگه نمیدونی چیه پس نشدی... کای خنده دیگه‌ای کرد. ...

تولدت مبارک-♡ •sgdHbd~ #ILY 00:01

تولدت مبارک-♡ •sgdHbd~ #ILY 00:01

Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy

Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy

و داد زد:

و داد زد: "باور کنید. من زنده نیستم" من از ورای او تراکم تاریکی را و میوه های نقره ای کاج را هنوز میدیدم، آه .. ولی او ... او بر تمام این همه می لغزید .. وقلب بی نهایت او اوج میگرفت .. گویی که حس سبز درختان بود.. ...

·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته باشم .. نه میتونستم فقط یه کم..خیلی کم..شبیه یکی دیگه باشم.. من خودمم ... و تلخ ترین بخشش، من بودن بود.... #OHSHN- ...

·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته باشم .. نه میتونستم فقط یه کم..خیلی کم..شبیه یکی دیگه باشم.. من خودمم ... و تلخ ترین بخشش، من بودن بود.... #OHSHN- #••• #DeadBreaths-

می‌توانی آنقدر خسته باشی؛ که خواب را.. که کابوس را.. حتی مرگ را.. پس بزنی؟‌- #OHSHN- #•••

می‌توانی آنقدر خسته باشی؛ که خواب را.. که کابوس را.. حتی مرگ را.. پس بزنی؟‌- #OHSHN- #•••

تمآم تنم درد میکُند؛ سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛ می‌سوزند؛ خآکستر می‌شوند؛ یخ می‌زنند؛ دیگر جآن ندآرم،‌..خسته‌ام؛ و مَن! در سکوت غوطه‌ورم..؛ عجیب است..! هنوز؛نفس می‌کشم!!.... #DeadBreaths #‌MHS~

تمآم تنم درد میکُند؛ سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛ می‌سوزند؛ خآکستر می‌شوند؛ یخ می‌زنند؛ دیگر جآن ندآرم،‌..خسته‌ام؛ و مَن! در سکوت غوطه‌ورم..؛ عجیب است..! هنوز؛نفس می‌کشم!!.... #DeadBreaths #‌MHS~

بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکیدن؛به چشمآی چان کع حآلا پر از غم بودن خیره شد. بکهیون با هق‌هق گفت: -امآ میشه خودت کمکم کنی که فرآموشت کنم؟میشه دیگه نیآی ...

بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکیدن؛به چشمآی چان کع حآلا پر از غم بودن خیره شد. بکهیون با هق‌هق گفت: -امآ میشه خودت کمکم کنی که فرآموشت کنم؟میشه دیگه نیآی سراغم؟ چان خم شد سمتش و با ملآیمت دستآش رو دوبآره لای موهآش کشید. بک ...

امکآن ندارد؛ کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛ اصلاً حآضرم شرط ببندم! قرآرمان همین فردآ؛ تو او را بیآور، من هم... من هم.... ببینم، هنوز هم حکمِ قتل، اعدآم است....؟! #you#s#three#foreverlove♡ #DeadBreaths

امکآن ندارد؛ کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛ اصلاً حآضرم شرط ببندم! قرآرمان همین فردآ؛ تو او را بیآور، من هم... من هم.... ببینم، هنوز هم حکمِ قتل، اعدآم است....؟! #you#s#three#foreverlove♡ #DeadBreaths

سوخت؛ نصفِ حرفهآیم در گلو؛ امآ تو رآ؛ هرچه می‌سوزَد گلویم، دوست دارم بیشتر.... #TwentyThree #S♡ #DeadBreaths

سوخت؛ نصفِ حرفهآیم در گلو؛ امآ تو رآ؛ هرچه می‌سوزَد گلویم، دوست دارم بیشتر.... #TwentyThree #S♡ #DeadBreaths

از یه جآیی به بعد؛ خودت بآید به خودت بگی؛ دووم بیآر...دووم بیآر...تحمل کن...تحمل کن...... #DaedBreaths....

از یه جآیی به بعد؛ خودت بآید به خودت بگی؛ دووم بیآر...دووم بیآر...تحمل کن...تحمل کن...... #DaedBreaths....

خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر.. #...

خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر.. #...

_ روزی میرسد کع از خوآب بلند میشوی و میبینی دیگر منی نیست؛ دیگر کسی نیست کع به تو بگوید دوستت دآرم؛ کع دلش برآی حرف زدنت ضعف برود؛ کع عآشق خنده هآیت شود؛ کع ...

_ روزی میرسد کع از خوآب بلند میشوی و میبینی دیگر منی نیست؛ دیگر کسی نیست کع به تو بگوید دوستت دآرم؛ کع دلش برآی حرف زدنت ضعف برود؛ کع عآشق خنده هآیت شود؛ کع گآه به گآه مزآحم خلوتت شود؛ دیگر کسی نیست کع تمآم بدنش از حرفهآیت کم ...

..... #DeadBreaths #alone

..... #DeadBreaths #alone

ویرآنم؛ مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths

ویرآنم؛ مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths

_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شود برآی محضِ حرف‌زدنت.. برآی تکآن‌تکآن خوردن‌هآیت.. و برآی تکیه کلآم‌هآیت؛ کِع نمی‌دآنستی،‌ فقط کلآم تو نبود.. من هم به آنهآ تکیه کرده‌بودم.... #PCYBBH~♡ #MS

_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شود برآی محضِ حرف‌زدنت.. برآی تکآن‌تکآن خوردن‌هآیت.. و برآی تکیه کلآم‌هآیت؛ کِع نمی‌دآنستی،‌ فقط کلآم تو نبود.. من هم به آنهآ تکیه کرده‌بودم.... #PCYBBH~♡ #MS

یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡ #HBDtoCHM🙈 #MHS .-. #oneyears👻

یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡ #HBDtoCHM🙈 #MHS .-. #oneyears👻

فآزتون چیِع؟ اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!! اخم نکُنع؛میگین محل‌ نمیزآرهع!! بخندهع؛میگین زیآدی سرخوشه!! نخندهع؛میگین معلوم نیس چشهع!! گریه ‌‌کنه؛میگین لوسع!! گریه‌‌ نکنه؛میگین بی‌احسآسه!! از کنآرتون سریع رد شه؛خرآب میشین سرش کِع چی؟! چون بی‌محلی ...

فآزتون چیِع؟ اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!! اخم نکُنع؛میگین محل‌ نمیزآرهع!! بخندهع؛میگین زیآدی سرخوشه!! نخندهع؛میگین معلوم نیس چشهع!! گریه ‌‌کنه؛میگین لوسع!! گریه‌‌ نکنه؛میگین بی‌احسآسه!! از کنآرتون سریع رد شه؛خرآب میشین سرش کِع چی؟! چون بی‌محلی کردهع مثلا!! به هَمتون لَبخند بزنع و جوآبتونو بآ مُحبت بدِع؛پشتِش حَرف درمیآرین کِع آرهع ...

این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم @P.CH.MHS ممنون^^

این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم @P.CH.MHS ممنون^^