♡

۱۵ فروردین 1395
121
۱۳ فروردین 1395
113
۲۹ اسفند 1394
125
۲۴ اسفند 1394
121
۲۲ اسفند 1394
123
۱۲ اسفند 1394
115
gonahkar.pdf http://media.zarhonar.ir/book/Roman/gonahkar/gonahkar.pdf
۱۱ اسفند 1394
178
۱۰ اسفند 1394
112
._.

._.

۸ اسفند 1394
113
:(

:(

۸ اسفند 1394
115
:(((((((

:(((((((

۸ اسفند 1394
127
:(

:(

۷ اسفند 1394
125
:(((((((

:(((((((

۷ اسفند 1394
118
۷ اسفند 1394
115
خَسْتَمـ... #اَز هَمِه چــــے... #اَز اینْکـــِه هــــیچْوَقْت، هــیچْ کــَس حَواســـِشْـ بِمْ نَبـــودْ... #هـــیچْکـــَس نِگـــَرانــَم نــَشُــدْ... #بـــودُ و نـَبودَمْ واســـِه کــــَســـے فــَرْقـــے نــَدــاشـْتـْ... #خــَسْتــِه شــُدَمـْ... #اَز کـــَســـٰایــــے کـــِه تَظـــٰاهــُر میکــُُنَنْ دوسَمْ دارَنْـ... #امـــٰا هیـچْوَقْت نَتـــونـِسْتَنْ حَرْفــٰامــُو ...

خَسْتَمـ... #اَز هَمِه چــــے... #اَز اینْکـــِه هــــیچْوَقْت، هــیچْ کــَس حَواســـِشْـ بِمْ نَبـــودْ... #هـــیچْکـــَس نِگـــَرانــَم نــَشُــدْ... #بـــودُ و نـَبودَمْ واســـِه کــــَســـے فــَرْقـــے نــَدــاشـْتـْ... #خــَسْتــِه شــُدَمـْ... #اَز کـــَســـٰایــــے کـــِه تَظـــٰاهــُر میکــُُنَنْ دوسَمْ دارَنْـ... #امـــٰا هیـچْوَقْت نَتـــونـِسْتَنْ حَرْفــٰامــُو اَز چــِشٰامْ بِخــونَنْـ... #خَسْتَم اَز دوسْتٰایـــے کـــــِه رَفـــیقْ نیـــمــِه رــاه بــودَنـ... #خــَسْتــَمـ اَزاینْکـــِه شــَبٰا هَمَشْ ...

۵ اسفند 1394
182
۱ اسفند 1394
123
۲۶ بهمن 1394
122
به دنیا نمیدم تک تک خنده هات دیدم نیستن رو لبات اگه نکشم کنار با اینکه میدونستم میرم تهشم بگ* گفتم برو نه دلیل بیار نه معذرت بخواه شبا ترسیدی زل بزن از پنجرت به ...

به دنیا نمیدم تک تک خنده هات دیدم نیستن رو لبات اگه نکشم کنار با اینکه میدونستم میرم تهشم بگ* گفتم برو نه دلیل بیار نه معذرت بخواه شبا ترسیدی زل بزن از پنجرت به ماه اگه حال داشتی بعضی وقتا سر بزن بخوابم البته اگه من بخوابم ..! #wantons

۲۵ بهمن 1394
138
Happy valen :)

Happy valen :)

۲۵ بهمن 1394
137
۲۵ بهمن 1394
121