#مداد

#مداد

۱ خرداد 1398
3K
‏تو میگی: پیتزا دوست ندارم، من میشنوم: انسان نیستم، عاطفه ندارم، زندگیم داره به بطالت میگذره، بدبختم، بیچاره ام:) وادا😂😂

‏تو میگی: پیتزا دوست ندارم، من میشنوم: انسان نیستم، عاطفه ندارم، زندگیم داره به بطالت میگذره، بدبختم، بیچاره ام:) وادا😂😂

۱۸ اردیبهشت 1398
8K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
1K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
2K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
2K
#رنگ.روغن

#رنگ.روغن

۳۱ فروردین 1398
2K
#طراحی

#طراحی

۳۱ فروردین 1398
3K
#مدادرنگی

#مدادرنگی

۳۱ فروردین 1398
3K
#مدادرنگی

#مدادرنگی

۳۱ فروردین 1398
3K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
2K
#دیجیتال

#دیجیتال

۳۱ فروردین 1398
3K
#مدادرنگی

#مدادرنگی

۳۱ فروردین 1398
3K
#مدادرنگی

#مدادرنگی

۳۱ فروردین 1398
3K
#مداد

#مداد

۳۱ فروردین 1398
3K
#طراحی

#طراحی

۳۱ فروردین 1398
4K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
3K
#ابرنگ

#ابرنگ

۳۱ فروردین 1398
3K
#مداد

#مداد

۳۱ فروردین 1398
3K
عشق مانتد دختر بچه ایست که کفشهای پاشنه بلند مادر را میپوشد هیجان دارد ولی زمین خوردنش حتمی ست...

عشق مانتد دختر بچه ایست که کفشهای پاشنه بلند مادر را میپوشد هیجان دارد ولی زمین خوردنش حتمی ست...

۳۰ فروردین 1398
4K
میخواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !

میخواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !

۲۹ فروردین 1398
4K