های گایز:/

های گایز:/

۱۴ ساعت پیش
4K
۵ روز پیش
4K
😂 😂 مال ما ک همینه😑

😂 😂 مال ما ک همینه😑

۵ روز پیش
4K
ببار بارونو 💧 دلم داغونو 💘 نمیخام عشقه بدون اونو ♡

ببار بارونو 💧 دلم داغونو 💘 نمیخام عشقه بدون اونو ♡

۷ روز پیش
6K
خیلی ناراحت کنندس که تو فقط وقتی بهم نیاز داری باهام حرف میزنی:)

خیلی ناراحت کنندس که تو فقط وقتی بهم نیاز داری باهام حرف میزنی:)

۱ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
10K
:)

:)

۲۶ مهر 1398
24K