-زیبآیِ‌وَحشئ

_.Fawtk

تُ پایانِ هرجستُ‌جوی منی^^!!![۹۷/۱۱/۱۸]♡
-My anGel^-^Mary

من دختری هستم پیرو آزادی،عاشق ریسک کردن،بی پروا از حرف های خاله زنکِ در و همسایه! و تو پسری محتاط،پیرو حرف های پدرت، آرام و منضبط! من دختری با خنده های بلند،کفش های پاشنه بلندِ ...

من دختری هستم پیرو آزادی،عاشق ریسک کردن،بی پروا از حرف های خاله زنکِ در و همسایه! و تو پسری محتاط،پیرو حرف های پدرت، آرام و منضبط! من دختری با خنده های بلند،کفش های پاشنه بلندِ قرمز،دامن های گلدارِ مخملی تو پسری با ظاهری آراسته و معقول،ریش های مرتب، پیراهن های ...

۲۱ دی 1398
13K
من از غمگین بودن های بی دلیلم غمگینم از صداهایی که تو گوشم میپیچه از این نقاشی هایی که جلوی چشمم دائم با صدای گوش خراش و صورتای کریه می خندن.. من از تمام بودنم ...

من از غمگین بودن های بی دلیلم غمگینم از صداهایی که تو گوشم میپیچه از این نقاشی هایی که جلوی چشمم دائم با صدای گوش خراش و صورتای کریه می خندن.. من از تمام بودنم خستم...! #Fawtk

۲۸ آبان 1398
3K
از آن لحظه که تو را دیدم هر ثانیه با خود گفتم: حیف از آن‌ همه روزی که بیهوده گذشت بیهوده یعنی: بدونِ تو. بیهوده یعنی باران باشد و من بدون تو قدم بزنم. بیهوده ...

از آن لحظه که تو را دیدم هر ثانیه با خود گفتم: حیف از آن‌ همه روزی که بیهوده گذشت بیهوده یعنی: بدونِ تو. بیهوده یعنی باران باشد و من بدون تو قدم بزنم. بیهوده یعنی به چیزی جز تو فکر کنم. بیهوده یعنی تمام روزهایی که تو نبودی. من ...

۲۰ آبان 1398
2K
وقتی بجای in rel می‌نویسید in rellll دوسه‌تا کشیده می‌زنم تو صورت خودمو می‌گم دختر وفاداری یعنی این. میفهمی؟ یاد بگیر #Fawtk

وقتی بجای in rel می‌نویسید in rellll دوسه‌تا کشیده می‌زنم تو صورت خودمو می‌گم دختر وفاداری یعنی این. میفهمی؟ یاد بگیر #Fawtk

۷ آبان 1398
2K
تفاوت دوست داشتن و عشق عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر ...

تفاوت دوست داشتن و عشق عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از ...

۲۱ مهر 1398
2K