از زمانی که نسبت به سرنوشتم صبور و حتی بی تفاوت شده بودم، زندگانی هم با من سر سازش بیشتری نشان می داد. انسان با همه کشش و کوشش ها به چیزهایی که بیشتر در ...

از زمانی که نسبت به سرنوشتم صبور و حتی بی تفاوت شده بودم، زندگانی هم با من سر سازش بیشتری نشان می داد. انسان با همه کشش و کوشش ها به چیزهایی که بیشتر در پی آن هاست کمتر می رسد...!🌻

۵ ساعت پیش
5K
‏از اون وقتا که اصلا انتظارشو نداری ولی یه اتفاق خوب میفته..از اون وقتا 😉✌️

‏از اون وقتا که اصلا انتظارشو نداری ولی یه اتفاق خوب میفته..از اون وقتا 😉✌️

۶ ساعت پیش
2K
قبول نداری خیلی معرکه است که از شر همه چیز و همه کس خلاص شوی و بروی جایی که هیچ کس تو را نشناسد؟ گاهی دلم می خواهد همین کار را بکنم...

قبول نداری خیلی معرکه است که از شر همه چیز و همه کس خلاص شوی و بروی جایی که هیچ کس تو را نشناسد؟ گاهی دلم می خواهد همین کار را بکنم...

۶ ساعت پیش
4K
🌻

🌻

۶ ساعت پیش
1K
💓

💓

۶ ساعت پیش
999
🌻

🌻

۶ ساعت پیش
1K
📷

📷

۱ هفته پیش
2K
📷

📷

۱ هفته پیش
2K
☁

۱ هفته پیش
2K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
6K
🐚

🐚

۱ هفته پیش
4K
🐚

🐚

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #والپیپر

#wallpaper #والپیپر

۱ هفته پیش
5K