خودت را دوست داشته باش او تنها کسی است که همه جا با توست حالت را خوب کن بیرون برو گل بخر برقص اهنگ شاد گوش بده و مدام به خودت بگو من بهترین خودم ...

خودت را دوست داشته باش او تنها کسی است که همه جا با توست حالت را خوب کن بیرون برو گل بخر برقص اهنگ شاد گوش بده و مدام به خودت بگو من بهترین خودم هستم خدا مرا در بهترین شکل ممکن افریده من لیاقت بهترین ها را دارم

۹ بهمن 1398
11K