بی تفاوت باش شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی ضعیف...

بی تفاوت باش شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی ضعیف...

۱۵ اسفند 1395
9K
نمی دانم بی نهایت کجاست فقط می دانم تا آنجا

نمی دانم بی نهایت کجاست فقط می دانم تا آنجا "دوستت دارم" ...

۱۵ اسفند 1395
9K
این سرفه های پیاپی این سرمای زده به استخوان از زمستان نیست . جای کسی خالی ست ؛ جای کسی ...

این سرفه های پیاپی این سرمای زده به استخوان از زمستان نیست . جای کسی خالی ست ؛ جای کسی ...

۱۵ اسفند 1395
8K
از وسعت تنهایی ‌ام آنقدر بگویم تنها کس من بودی و من هیچ کس تو

از وسعت تنهایی ‌ام آنقدر بگویم تنها کس من بودی و من هیچ کس تو

۱۵ اسفند 1395
9K
میدانی هیچکس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی کند ... فقط آدم ها یک وقت هایی از به یادآوردن خسته می شوند !

میدانی هیچکس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی کند ... فقط آدم ها یک وقت هایی از به یادآوردن خسته می شوند !

۱۵ اسفند 1395
8K
وقتی برای یه مدت زیاد نزدیک کسی باشی، به یک تیکه از خودت تبدیل میشه و تو نمیدونی بدون اون خودت کی هستی..!

وقتی برای یه مدت زیاد نزدیک کسی باشی، به یک تیکه از خودت تبدیل میشه و تو نمیدونی بدون اون خودت کی هستی..!

۱۵ اسفند 1395
8K
آهاے عاشق رفتن ڪہ هنر نیست هرڪس پا دارد هر روز مے تواند برود اگر ماندے و با دستانت دوباره ساختے هنرمندے شانہ خالے نڪن... 🌾🌹🌾🌹🌾

آهاے عاشق رفتن ڪہ هنر نیست هرڪس پا دارد هر روز مے تواند برود اگر ماندے و با دستانت دوباره ساختے هنرمندے شانہ خالے نڪن... 🌾🌹🌾🌹🌾

۱۸ آذر 1395
9K
آنقدر گفت: دورت بگردم دورت بگردم تا ب خودم آمدم دیدم دورم زده و رفته...😔💔 ✌️😔

آنقدر گفت: دورت بگردم دورت بگردم تا ب خودم آمدم دیدم دورم زده و رفته...😔💔 ✌️😔

۱۸ آذر 1395
10K
بہ سلامتےهمہ ےاونایےڪہ جرات دارن میگن دیگہ نمیخوامت ! نہ اونهایے ڪہ میگن : میدونے؟ تو لایق بهترازمنے . . . 💔 💔

بہ سلامتےهمہ ےاونایےڪہ جرات دارن میگن دیگہ نمیخوامت ! نہ اونهایے ڪہ میگن : میدونے؟ تو لایق بهترازمنے . . . 💔 💔

۱۷ آذر 1395
9K
مرا ببخش اگر دوستت دارم و کاری از دستم بر نمی‌آید..! I💘

مرا ببخش اگر دوستت دارم و کاری از دستم بر نمی‌آید..! I💘

۱۶ آذر 1395
10K
تــو بــرو... مـ ـن هم برای اینکــه راحـ ـت تر بروی... می گویـ م : برو “خیـ ـالی نیسـ ت “... امــا… کیسـت که ندانــد بی تـ ـو تنهــا چیــزی کـ ــه هسـت “خیــال توسـت ...

تــو بــرو... مـ ـن هم برای اینکــه راحـ ـت تر بروی... می گویـ م : برو “خیـ ـالی نیسـ ت “... امــا… کیسـت که ندانــد بی تـ ـو تنهــا چیــزی کـ ــه هسـت “خیــال توسـت 💕💕

۱۶ آذر 1395
10K
آذر یادش رفته که پاییز است نمیبارد فقط یخ میزند به گمانم کسی به طرز فجیعی تنهایش گذاشته وگرنه اینگونه ماتش نمیبرد

آذر یادش رفته که پاییز است نمیبارد فقط یخ میزند به گمانم کسی به طرز فجیعی تنهایش گذاشته وگرنه اینگونه ماتش نمیبرد" 💔.~💔

۱۵ آذر 1395
9K
همیشه قلب های پاک مهمانسرای سنگدلانی بی رحم می شوند...... 💔

همیشه قلب های پاک مهمانسرای سنگدلانی بی رحم می شوند...... 💔

۱۵ آذر 1395
10K
هــــــے لـــــعـــنـــــتــــے .... بـــبـیــن بلایــے بــــہ سـرم آوردے کــہ دیـگــہ

هــــــے لـــــعـــنـــــتــــے .... بـــبـیــن بلایــے بــــہ سـرم آوردے کــہ دیـگــہ" دوســتـت دارم هـــاے مـادرم هــــم بــــــــاورم نـــــمـیــــــکنم💕

۱۵ آذر 1395
10K
با اینکه دلم گفته مدارا کنم اما ای داد از این دوری و از عشق تو بیداد..

با اینکه دلم گفته مدارا کنم اما ای داد از این دوری و از عشق تو بیداد..

۱۵ آذر 1395
10K
میگــن گریه کن تا خالی شی .. ولی ...💔 امان از وقتی که با گریه سنگین تر شی 🌾🌹🌾🌹🌾

میگــن گریه کن تا خالی شی .. ولی ...💔 امان از وقتی که با گریه سنگین تر شی 🌾🌹🌾🌹🌾

۱۵ آذر 1395
9K
جان به غم هایشم سپردم نیست آرامم هنوز..... 💕

جان به غم هایشم سپردم نیست آرامم هنوز..... 💕

۱۵ آذر 1395
9K
➖ سرم را روی عکس ات می گذارم تو خوشبختی کنارش، حتم دارم حواست جمع چشمانش.... غریبه عزیزم را به دستت می سپارم

➖ سرم را روی عکس ات می گذارم تو خوشبختی کنارش، حتم دارم حواست جمع چشمانش.... غریبه عزیزم را به دستت می سپارم

۱۵ آذر 1395
9K
💔اونی که گفت من تاتهش هستم😔 💔تا دید من بهش دل بستم😔 💔گفت شرمنده خالی بستم😔 🌺 🌺

💔اونی که گفت من تاتهش هستم😔 💔تا دید من بهش دل بستم😔 💔گفت شرمنده خالی بستم😔 🌺 🌺

۱۵ آذر 1395
9K
حرف رفتن که میزنی نبضم می ایستد بمان بگذار من زنده بمانم

حرف رفتن که میزنی نبضم می ایستد بمان بگذار من زنده بمانم

۲۶ آبان 1395
9K