۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
عکس بلند
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
دانشگاه شهید بهشتی🙂 1398.09.01

دانشگاه شهید بهشتی🙂 1398.09.01

۱ هفته پیش
60K
I still have a long way to go, but i'm already so far from where i used to be, and i'm proud of that👌
عکس بلند

I still have a long way to go, but i'm already so far from where i used to be, and i'm proud of that👌

۱ هفته پیش
22K
خودتو پیدا کن♥ ممنون از اینکه این مدت ما رو همراهی کردید🌹 همه هستید کافیه خوب نگاه کنید😁 🙏 پست نمونه قدیمی 🙂 👇 http://wisgoon.com/pin/16423123

خودتو پیدا کن♥ ممنون از اینکه این مدت ما رو همراهی کردید🌹 همه هستید کافیه خوب نگاه کنید😁 🙏 پست نمونه قدیمی 🙂 👇 http://wisgoon.com/pin/1642...

۷ روز پیش
49K
صنـــــدوق صدقــــــاتــــ نیستــــ دل مـــــــלּ کـــه گاهے سکه اے محــــــــــبت در آלּ می اندازے و پیش خداے دلـــــــــت فخـــــر بفروشے ... که مستحـــــــقے را شــــــاد کرده اے دل مـــלּ جـــــــــاده که نیستــــ هر از گاهے ...
عکس بلند

صنـــــدوق صدقــــــاتــــ نیستــــ دل مـــــــלּ کـــه گاهے سکه اے محــــــــــبت در آלּ می اندازے و پیش خداے دلـــــــــت فخـــــر بفروشے ... که مستحـــــــقے را شــــــاد کرده اے دل مـــלּ جـــــــــاده که نیستــــ هر از گاهے که تنها مانـــــــــدے در فکر عبـــــــــورش باشـــــــے هروقتــــ هم خواستے دور بزنے خانه دل مــــלּ ...

۵ روز پیش
36K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۴ روز پیش
3K
😂😂😂

😂😂😂

۴ روز پیش
4K
#عاشقانه بھ #تُ فڪر مے‌ڪنم 😍 و #تُ همیشھ در عجیب ترین زمان😘 و غریب ترین مڪان ها💑 در قلب منے !!!👈❤👉 چھ احساســ زیبایے است💋💞 ڪھ ناگهان💏 با فڪر زیباے #تُ...😍 غافلگیر شوم !!!👫💓

#عاشقانه بھ #تُ فڪر مے‌ڪنم 😍 و #تُ همیشھ در عجیب ترین زمان😘 و غریب ترین مڪان ها💑 در قلب منے !!!👈❤👉 چھ احساســ زیبایے است💋💞 ڪھ ناگهان💏 با فڪر زیباے #تُ...😍 غافلگیر شوم !!!👫💓

۴ روز پیش
6K
...راستے...خدا...دلم ھواے دیروز را ڪرد... هواے روزهاے ڪودڪے را... دلم مےخواهد مثل دیروز قاصدڪی بردارم آرزوهایم را بھ دستش بسپارم تا براے تو بیاورد دلم مےخواهد اگر این بار معلم گفت در دفتر نقاشی تان ...

...راستے...خدا...دلم ھواے دیروز را ڪرد... هواے روزهاے ڪودڪے را... دلم مےخواهد مثل دیروز قاصدڪی بردارم آرزوهایم را بھ دستش بسپارم تا براے تو بیاورد دلم مےخواهد اگر این بار معلم گفت در دفتر نقاشی تان چھ مےخواهید بکشید؟ این بار تنها و تنها نردبانے بڪشم بھ سوے تو... دلم مےخواهد... ...

۴ روز پیش
7K
😂 😂 😂

😂 😂 😂

۳ روز پیش
6K
😍 😍

😍 😍

۳ روز پیش
5K