این حیوونای دو پا طوری میشکوننت که وقتی تیکه هاتو میچسپونی بهم یه ادم دیگه میشی✌

این حیوونای دو پا طوری میشکوننت که وقتی تیکه هاتو میچسپونی بهم یه ادم دیگه میشی✌

۱ هفته پیش
4K
یادمه یه روز که ناراحت بودم واسه اینکه بقیه ناراحت نشن تظاهر کردم که خوشحالم اون یه روز شد دو روز شد یه هفته یه ماه یه سال و عادت کردم و الان من همون ...

یادمه یه روز که ناراحت بودم واسه اینکه بقیه ناراحت نشن تظاهر کردم که خوشحالم اون یه روز شد دو روز شد یه هفته یه ماه یه سال و عادت کردم و الان من همون ادم غمگین به ظاهر خوشحالم

۱ هفته پیش
5K
منو دوستام 😅 😅

منو دوستام 😅 😅

۱ هفته پیش
4K
#اسکیس_بامداد

#اسکیس_بامداد

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
اگه به ته خط رسیدی خودکشی نکن چون خاطرات خودشون میکشنت به مرور

اگه به ته خط رسیدی خودکشی نکن چون خاطرات خودشون میکشنت به مرور

۱ هفته پیش
3K
✌خودتو واس ما نگیر تو همونی هصی که هواپیما میبینی واسش دس تکون میدی 😕

✌خودتو واس ما نگیر تو همونی هصی که هواپیما میبینی واسش دس تکون میدی 😕

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
تکرار نشدین

تکرار نشدین

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
jone

jone

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
#نما

#نما

۱ هفته پیش
2K
#طرح-بادست رستوران سنتی

#طرح-بادست رستوران سنتی

۱ هفته پیش
3K
#اسکیس

#اسکیس

۱ هفته پیش
3K
کاری از من😜

کاری از من😜

۱ هفته پیش
5K
ساخت من😜😅

ساخت من😜😅

۱ هفته پیش
3K
ما به عشق افتخاراتمون زنده ایم👍😌

ما به عشق افتخاراتمون زنده ایم👍😌

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K