گایز لطفن دنبالم کنید @rosa_kookie

گایز لطفن دنبالم کنید @rosa_kookie

۱۱ بهمن 1397
2K
😂👍 #army #bts #kpop

😂👍 #army #bts #kpop

۴ بهمن 1397
8K
😐 😑 😍 😭 😨 لنتی چراع ؟!؟ #kookie #jungkook #bts #kpop #army

😐 😑 😍 😭 😨 لنتی چراع ؟!؟ #kookie #jungkook #bts #kpop #army

۲۲ دی 1397
13K
ویچ وان؟! #jimin #bts #army #kpop

ویچ وان؟! #jimin #bts #army #kpop

۲۰ آبان 1397
25K
تو روحت فندوم 😂😂😂😂😂😂😂 #rm #bts #army #kpop

تو روحت فندوم 😂😂😂😂😂😂😂 #rm #bts #army #kpop

۲ آبان 1397
11K
{ Happy Birthday To Our Cute Mochi ; Happy Jimin Day! ♡ } #jimin #bts #army #kpop

{ Happy Birthday To Our Cute Mochi ; Happy Jimin Day! ♡ } #jimin #bts #army #kpop

۲۱ مهر 1397
8K
من مرررررگ(T_T) کیوت کی بودی تو؟(^ω^) #jimin #bts #army #kpop

من مرررررگ(T_T) کیوت کی بودی تو؟(^ω^) #jimin #bts #army #kpop

۲۱ مهر 1397
8K
یه فیلم یا یه سریال قشنگ پیشنهاد بدین #kpop

یه فیلم یا یه سریال قشنگ پیشنهاد بدین #kpop

۱۹ مهر 1397
12K
تفلدت مبارررک هلوی من(*^▽^*) 😄😍😘🍑 #jinyoung #got7 #kpop

تفلدت مبارررک هلوی من(*^▽^*) 😄😍😘🍑 #jinyoung #got7 #kpop

۳۰ شهریور 1397
10K
ಥ_ಥ #kpop

ಥ_ಥ #kpop

۳۰ شهریور 1397
9K
صلآم گایز~❤ چوطورید؟ یه مدت نبودم...😢 ولی الان برگشتم😊 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

صلآم گایز~❤ چوطورید؟ یه مدت نبودم...😢 ولی الان برگشتم😊 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

۲۸ شهریور 1397
12K
ته ته😍 بسی ناناس😊 #v #taehyung #bts #army #kpop

ته ته😍 بسی ناناس😊 #v #taehyung #bts #army #kpop

۲۶ مرداد 1397
4K
جوجومو نیگا😄😄😄😍😍 عقشع😘 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

جوجومو نیگا😄😄😄😍😍 عقشع😘 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

۲۵ مرداد 1397
4K
جووووون وی😍😊 #v #taehyung #bts #army #kpop

جووووون وی😍😊 #v #taehyung #bts #army #kpop

۲۳ مرداد 1397
6K
تهیونگ خعلی خوبی😂😂😍😍 #vkook #kookie #jungkook #taehyng #v #bts #army #kpop

تهیونگ خعلی خوبی😂😂😍😍 #vkook #kookie #jungkook #taehyng #v #bts #army #kpop

۱۸ مرداد 1397
8K
لدفا بگید😊

لدفا بگید😊

۱۷ مرداد 1397
2K
😍😍😍 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

😍😍😍 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

۱۵ مرداد 1397
10K
عقشم چه جیگر شده با این رنگ مو 😍😍😍😍😍 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

عقشم چه جیگر شده با این رنگ مو 😍😍😍😍😍 #kookie #jungkook #bts #army #kpop

۱۲ مرداد 1397
11K
آجیمو فالو کنید لدفا😊 ممنونتونم😘 @negar-jimin

آجیمو فالو کنید لدفا😊 ممنونتونم😘 @negar-jimin

۱۲ مرداد 1397
5K
😂😂😂😂😂 #vkook #bts #army #kpop

😂😂😂😂😂 #vkook #bts #army #kpop

۱۲ مرداد 1397
8K