✺╰ ʄαէɨ,kɦαռօო ╮❋

Toopooli

*متاهل*
صافُ و ســادَه است(∩_∩)✌
امّـا فوق العادس☜دُنـツـیای مـMـن☞

🌷 آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد ...

🌷 آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری ... 🌷🌷🌷🌷🌷

۱۱ آبان 1395
500
زندگی در گذراست■▣▥ ادمی رهگذر است◆◇◆ زندگی یک سفراست.. ادمی همسفر است.. انچه میماند از او ↯↯ راه و رسم سفر است.. رهگذر میگذرد... ✔

زندگی در گذراست■▣▥ ادمی رهگذر است◆◇◆ زندگی یک سفراست.. ادمی همسفر است.. انچه میماند از او ↯↯ راه و رسم سفر است.. رهگذر میگذرد... ✔

۱۱ آبان 1395
556
در هــــــــ ــــواےِ عشــ❤️ـــقِ پاڪــــــت از همہ رهاترینـم حسرتے بہ دڸ ندارم «تـو» ڪـہ باشے بهتــــــــ❤️ـــــــــرینم ♡ ‌

در هــــــــ ــــواےِ عشــ❤️ـــقِ پاڪــــــت از همہ رهاترینـم حسرتے بہ دڸ ندارم «تـو» ڪـہ باشے بهتــــــــ❤️ـــــــــرینم ♡ ‌

۱۱ آبان 1395
501
بچه ای.. به مادرش گفت اگربهشت حق توست.. چرا در دستانت نیست و زیر پاهایت قرار دارد؟ مادر گفت: آن را زمین گذاشتم تا تورا در آغوش بگیرم 😍💖😍💖🍀🌷

بچه ای.. به مادرش گفت اگربهشت حق توست.. چرا در دستانت نیست و زیر پاهایت قرار دارد؟ مادر گفت: آن را زمین گذاشتم تا تورا در آغوش بگیرم 😍💖😍💖🍀🌷

۱۱ آبان 1395
514
یــــ💫ـه دنیـــــا آرزوے قشنــــگ💖 یـــــه تن سالــــــ💫ــــــم💖 یـــــه دل بے غـــــ💫ــــــم💖 یـــــه روح آزاد💖 یـــــه عالمــــــــه شــادی💖 براتــــــون از خــــــدا خواهانم.. 💖

یــــ💫ـه دنیـــــا آرزوے قشنــــگ💖 یـــــه تن سالــــــ💫ــــــم💖 یـــــه دل بے غـــــ💫ــــــم💖 یـــــه روح آزاد💖 یـــــه عالمــــــــه شــادی💖 براتــــــون از خــــــدا خواهانم.. 💖

۲ آبان 1395
499
البـــــــته کــه↶ دوستـــــت دارم احمق جان..😜 ؤلــــے آزارت میدهـــــم👿 دلیلش هــــم صاف ؤ ساده این اســـت که↯↯ ** دوســـــــــــتت دارمـــ** ایــــن را میفهمـــــے!¡!¡ آدم کسانــــے را کــــه به انهــــا بــــے تفاوت اســـــت آزار نمیدهـــــد...😃😝

البـــــــته کــه↶ دوستـــــت دارم احمق جان..😜 ؤلــــے آزارت میدهـــــم👿 دلیلش هــــم صاف ؤ ساده این اســـت که↯↯ ** دوســـــــــــتت دارمـــ** ایــــن را میفهمـــــے!¡!¡ آدم کسانــــے را کــــه به انهــــا بــــے تفاوت اســـــت آزار نمیدهـــــد...😃😝

۲ آبان 1395
547
زنـــــدگــــے را ... **بـــــــایــــد** زنـــــــدگـــے کــــــــرد✔ آنطـــور کـه دلـــــت میگــــوید...😊

زنـــــدگــــے را ... **بـــــــایــــد** زنـــــــدگـــے کــــــــرد✔ آنطـــور کـه دلـــــت میگــــوید...😊

۲ آبان 1395
502
تفاهم... به معنای یکسان بودن نیست! ¡! تفاهم یعنی.. ↓↓ توانی تحمل تفاوت ها... 😊

تفاهم... به معنای یکسان بودن نیست! ¡! تفاهم یعنی.. ↓↓ توانی تحمل تفاوت ها... 😊

۲ آبان 1395
501
عشق اگر باشد... توان داری ببخشی یار را ◇◆◇ عشق اگر باشد.. تحمل میکنی صد خار را.▣▦▥ عشق اگر باشد... دلت پر میکشد تا خانه اش.△▼△ عشق اگر باشد .. سر و جان میدهی دلدار ...

عشق اگر باشد... توان داری ببخشی یار را ◇◆◇ عشق اگر باشد.. تحمل میکنی صد خار را.▣▦▥ عشق اگر باشد... دلت پر میکشد تا خانه اش.△▼△ عشق اگر باشد .. سر و جان میدهی دلدار را... ♧♣♧

۲ آبان 1395
519
دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡ مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥💑💑 💑 تٌوْیْـــــــــــــــــی کِهْ تٌوْ رٌوزْایْـــــــــــــــــیْ کِهْ نْیْسْـــــــــــتـــــــــــــــــیْ کَسْی جْآتُوْ نِمْـــــــــــــــــیْگْیْرِه♥💑💑 💑 مَـــــــــــــــــنْ دُنْیــــــــــــــــــآ رُو مْیْخآمْـ فَقَـــــــــــــــــطْ بِخْآطِرِهِ بُوْدَنِ بْآتُو♥💑💑 💑 مَـــــــــــــــــنْ.... بَرْآیِ وُجٌوُدِ تُوْ .... بَرْآیِ ...

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡ مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥💑💑 💑 تٌوْیْـــــــــــــــــی کِهْ تٌوْ رٌوزْایْـــــــــــــــــیْ کِهْ نْیْسْـــــــــــتـــــــــــــــــیْ کَسْی جْآتُوْ نِمْـــــــــــــــــیْگْیْرِه♥💑💑 💑 مَـــــــــــــــــنْ دُنْیــــــــــــــــــآ رُو مْیْخآمْـ فَقَـــــــــــــــــطْ بِخْآطِرِهِ بُوْدَنِ بْآتُو♥💑💑 💑 مَـــــــــــــــــنْ.... بَرْآیِ وُجٌوُدِ تُوْ .... بَرْآیِ نِگْآهِ تُوْ .... بَرْآیِ بْآ تُوْ بُوْدَنْ جُوْنَمْمْ مْـــــــــــــــــیدَمْ😘😘😘😘

۲ آبان 1395
519
دیگران 💓دل💓 میدهنــــــد... من بــه تو جــــــــان داده ام... 😍😍😍

دیگران 💓دل💓 میدهنــــــد... من بــه تو جــــــــان داده ام... 😍😍😍

۲۸ مهر 1395
507
تــــ💝ـــو کـــه گفتـــے نقــــاش نیستـــے پـــــــس چــــــرا بـــه تـــــــو فکــــر میکنـــــــم دنیایــــم رنگـ🎉ــی میشــــود

تــــ💝ـــو کـــه گفتـــے نقــــاش نیستـــے پـــــــس چــــــرا بـــه تـــــــو فکــــر میکنـــــــم دنیایــــم رنگـ🎉ــی میشــــود

۲۸ مهر 1395
533
قلـــــب مـــــن خانه ی عشــــق است وتـــــو مهمان منـــــے چشــــم من روشــــن از اسمت شده چشــــــم منـــــے حــــرفهایــــــت شده آرامـش هـــــــر روز و شبــــــم همچـــــو پروانه ی عشقـــے و تــــــو در جان منے..😍😍😍

قلـــــب مـــــن خانه ی عشــــق است وتـــــو مهمان منـــــے چشــــم من روشــــن از اسمت شده چشــــــم منـــــے حــــرفهایــــــت شده آرامـش هـــــــر روز و شبــــــم همچـــــو پروانه ی عشقـــے و تــــــو در جان منے..😍😍😍

۲۸ مهر 1395
565
👩‍❤️‍ عشق ینے| #بهش گیربدے😡| عشق ینے| #دوسش داشته باشے😻| عشق ینے| #روش حساس باشے😼| عشق ینے| #بپرستیشـ😇| عشق ینے| #واست مهم باشہـ🤓| عشق ینے| #همه لحظات ب فکرش باشے🤔| عشق ینے| #دعواش کنے😾| عشق ...

👩‍❤️‍ عشق ینے| #بهش گیربدے😡| عشق ینے| #دوسش داشته باشے😻| عشق ینے| #روش حساس باشے😼| عشق ینے| #بپرستیشـ😇| عشق ینے| #واست مهم باشہـ🤓| عشق ینے| #همه لحظات ب فکرش باشے🤔| عشق ینے| #دعواش کنے😾| عشق ینے| #بوسش کنے💏| عشق ینے| #تنهاش نزارے👫| عشق ینی| #واسش غیرت ے شے👿| عشق ینے| ...

۲۸ مهر 1395
799
آدم هــــای دیگـــر را نمیدانم در مـــن امـــــــا.. ◆◇◆ اولین حســـی کـــــــــه●•● هر روز صبح بیدار میشـــــــود▣▩▥ دوســ💝ـــت داشتــــــن تـ👦ــوست

آدم هــــای دیگـــر را نمیدانم در مـــن امـــــــا.. ◆◇◆ اولین حســـی کـــــــــه●•● هر روز صبح بیدار میشـــــــود▣▩▥ دوســ💝ـــت داشتــــــن تـ👦ــوست

۲۸ مهر 1395
497
حال دلت که خوب باشد... همه دنیا به نظرت زیباس.. حال دلت که خوب باشد.. حتی میشوی همبازی بچها.. 😍 وچقدر لذت دارد .. که آدم حال دلش خوب باشد.. 😊😘 حال 💗دلتان 💗 همیشه ...

حال دلت که خوب باشد... همه دنیا به نظرت زیباس.. حال دلت که خوب باشد.. حتی میشوی همبازی بچها.. 😍 وچقدر لذت دارد .. که آدم حال دلش خوب باشد.. 😊😘 حال 💗دلتان 💗 همیشه خوب 🌷

۲۶ مهر 1395
540
دنیا با کمی مهربانی زیباتر میشه پس زیبا زندگی کنیم.. 😘😍🌷🍀

دنیا با کمی مهربانی زیباتر میشه پس زیبا زندگی کنیم.. 😘😍🌷🍀

۲۶ مهر 1395
523
شعاع مهربانیت را روز ب روز بیشتر کن انقدر ک روزی بتوانی همه را در آن جایی دهی آن وقت تا آسمان ها راهی نیست.. عصرتون زیبا... 😍🍁🍃🍂

شعاع مهربانیت را روز ب روز بیشتر کن انقدر ک روزی بتوانی همه را در آن جایی دهی آن وقت تا آسمان ها راهی نیست.. عصرتون زیبا... 😍🍁🍃🍂

۲۶ مهر 1395
498
❤نگاهت که می کنم ❤چیزی مرا از

❤نگاهت که می کنم ❤چیزی مرا از " نداشـتـن " ها جدا می کند ❤با تـــو که می خـندم ❤قفل های این روزها باز می شوند ❤چه خوش اتفاقی ست ❤بــا تـــو بــودن.... ❤عاشقانه که صدایم می کنی ❤نامم دل انگیــزترین آوای دنیــا را به خود می گیرد. 💋

۲۶ مهر 1395
494
شب بهترین زمانی است برای بخشیدن◆◇◆ برای فراموشی▥▦▣ برای اشتی با خویش•●• برای ارامش جسم و روح◇◈◇ شبتون قشنگ و اروم تودلیام... 😍

شب بهترین زمانی است برای بخشیدن◆◇◆ برای فراموشی▥▦▣ برای اشتی با خویش•●• برای ارامش جسم و روح◇◈◇ شبتون قشنگ و اروم تودلیام... 😍

۲۵ مهر 1395
500