عشق عمو 😍😍😍

عشق عمو 😍😍😍

۱ هفته پیش
4K
دلتنگی 😔😔😔😔

دلتنگی 😔😔😔😔

۲ هفته پیش
5K
مشهورترین جمله ای ک یک بچه سوریه هنگام مرگ گفت : به خدا همه چی رو خواهم گفت !!!! 😔😔😔😔

مشهورترین جمله ای ک یک بچه سوریه هنگام مرگ گفت : به خدا همه چی رو خواهم گفت !!!! 😔😔😔😔

۲ هفته پیش
3K
منفی فک نکنیم

منفی فک نکنیم

۲ هفته پیش
5K
ناقل کینه ها نباشیم 🌹

ناقل کینه ها نباشیم 🌹

۲ هفته پیش
4K
من ک خیلی بهش اعتقاد دارم شما چی؟؟؟

من ک خیلی بهش اعتقاد دارم شما چی؟؟؟

۳ هفته پیش
2K
الهی آمین

الهی آمین

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
الهی آمین 🙏🙏

الهی آمین 🙏🙏

۳ هفته پیش
3K
تیری هانری : فقط نیمار زیر سایه مسی نیس ، بلکه کل فوتبال زیر سایه مسی هست، پس اگه میخوای از زیر سایه خارج بشی، باید رشته ورزشی دیگری رو انتخاب کنی 👏👏👏👏💙💙💙💙

تیری هانری : فقط نیمار زیر سایه مسی نیس ، بلکه کل فوتبال زیر سایه مسی هست، پس اگه میخوای از زیر سایه خارج بشی، باید رشته ورزشی دیگری رو انتخاب کنی 👏👏👏👏💙💙💙💙

۳ هفته پیش
6K
من تا آخرش میجنگم چون نامیدی توی وجودم نیس 😊

من تا آخرش میجنگم چون نامیدی توی وجودم نیس 😊

۳ هفته پیش
4K
کی قبول داره؟ نطرتون چیه؟

کی قبول داره؟ نطرتون چیه؟

۳ هفته پیش
4K
ما ذاتن اینجوری هستیم 😊

ما ذاتن اینجوری هستیم 😊

۳ هفته پیش
4K
من میرم 😔

من میرم 😔

۳ هفته پیش
5K
یهویی 😊 نظرتون چیه؟؟؟

یهویی 😊 نظرتون چیه؟؟؟

۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
9K
نظرتون چیه؟؟؟؟؟

نظرتون چیه؟؟؟؟؟

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K