انفرادی خیلی جای جالبیه... انسانو خودش.. یه جنگ نابرابر که همیشه بازنده ای....

انفرادی خیلی جای جالبیه... انسانو خودش.. یه جنگ نابرابر که همیشه بازنده ای....

۱۶ مرداد 1395
99
مادرم همیشه میگفت همیشه مراقب کسانی که #جانم گفتنشان حالت را خوب میکنند باش مراقب از دست #ندادنشان... #بانوی_شکار

مادرم همیشه میگفت همیشه مراقب کسانی که #جانم گفتنشان حالت را خوب میکنند باش مراقب از دست #ندادنشان... #بانوی_شکار

۱۶ مرداد 1395
124
۱۶ مرداد 1395
76
۱۶ مرداد 1395
73
۱۶ مرداد 1395
70
+چرا انقد ناراحتی؟ -ناراحت نیستم تو فکرم +تو فکره چی هستی؟ -تو فکر اینم چرا همش ناراحتم...

+چرا انقد ناراحتی؟ -ناراحت نیستم تو فکرم +تو فکره چی هستی؟ -تو فکر اینم چرا همش ناراحتم...

۱۶ مرداد 1395
100
شدیدا پیشنهاد میشه که ببینید! #me before you

شدیدا پیشنهاد میشه که ببینید! #me before you

۹ مرداد 1395
69
مــا سه چهارم از اصــالت خود را به قیمت شبیه شدن به دیگـــران از دست میدهیم... #آرتور_اسکوفنور

مــا سه چهارم از اصــالت خود را به قیمت شبیه شدن به دیگـــران از دست میدهیم... #آرتور_اسکوفنور

۱۳ تیر 1395
118
جا مانده است چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز، جایش را پر نخواهد کرد.

جا مانده است چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز، جایش را پر نخواهد کرد.

۱۳ تیر 1395
83
مردم حقیقت را نمی پذیرند ، چون نمی خواهند به تخیلاتی که تمام عمر بر اساس آن زندگی کرده اند ، آسیبی وارد شود ...! نیچه

مردم حقیقت را نمی پذیرند ، چون نمی خواهند به تخیلاتی که تمام عمر بر اساس آن زندگی کرده اند ، آسیبی وارد شود ...! نیچه

۱۳ تیر 1395
73
۱۳ تیر 1395
80
۱۳ تیر 1395
70
۱۳ تیر 1395
67
۱۳ تیر 1395
71
۱۳ تیر 1395
76
#

#

۱۳ تیر 1395
72
قصه ها برای

قصه ها برای "بیدار کردن" ما نوشته شدند ؛ اما تمام عمر ما برای "خوابیدن" از آن ها استفاده کردیم ...!

۱۸ اردیبهشت 1395
70
#Tom odell ❤

#Tom odell ❤

۱۸ اردیبهشت 1395
90
آشتی کردن، بخشیدن، چه واژه های ریا کارانه ای، آدم باید فراموش کند، همین!

آشتی کردن، بخشیدن، چه واژه های ریا کارانه ای، آدم باید فراموش کند، همین!

۱۸ اردیبهشت 1395
113
۱۸ اردیبهشت 1395
73