https://t.me/joinchat/AAAAAEG3gzBNH1h9VB7xvQ برای سفارش طراحی عکس پروفایل با سفارش وطرح ومتن خودتان به کانال ما مراجعه کنید join plz

https://t.me/joinchat/AAAAA... برای سفارش طراحی عکس پروفایل با سفارش وطرح ومتن خودتان به کانال ما مراجعه کنید join plz

۹ اردیبهشت 1396
49
∞ 🆔 @TEXT_SICK3

∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۹ اردیبهشت 1396
58
Life means: Having you for a lifetime _______ زندگی یعنی: یک تُ برایِ یک عمر ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

Life means: Having you for a lifetime _______ زندگی یعنی: یک تُ برایِ یک عمر ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۹ اردیبهشت 1396
68
یک نفر می آید... همین که بفهمد... فوق العاده ترین اتفاق زندگیت شده... همه چیز را ول می کند... و می رود... 👤 امیر وجود ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

یک نفر می آید... همین که بفهمد... فوق العاده ترین اتفاق زندگیت شده... همه چیز را ول می کند... و می رود... 👤 امیر وجود ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۹ اردیبهشت 1396
67
∞ 🆔 @TEXT_SICK3

∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۹ اردیبهشت 1396
50
۹ اردیبهشت 1396
34
https://t.me/joinchat/AAAAAEG3gzBNH1h9VB7xvQ نمونه ای از عکسای طراحی شده توسط کانال ما برای سفارش به کانال ما مراجعه کنید

https://t.me/joinchat/AAAAA... نمونه ای از عکسای طراحی شده توسط کانال ما برای سفارش به کانال ما مراجعه کنید

۸ اردیبهشت 1396
43
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 https://t.me/joinchat/AAAAAEG3gzBNH1h9VB7xvQ کانال تلگرام مارو از دست ندید join plz برای سفارش عکس پروفایل به کانال ما مراجعه کنید

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 https://t.me/joinchat/AAAAA... کانال تلگرام مارو از دست ندید join plz برای سفارش عکس پروفایل به کانال ما مراجعه کنید

۸ اردیبهشت 1396
43
//- تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے❤️ //- همانےکہ بہ #قلبِ من نشستے💕 //- همانے کہ شدے

//- تمـامِ #دلخوشے هایم تو هستے❤️ //- همانےکہ بہ #قلبِ من نشستے💕 //- همانے کہ شدے"دار و ندارمـ" تورا با جان و #قلبـــــم💜 #دوســـتـــ دارمــ🍂🙈 ┄┅┄┅┄ ❥❤❥ ┄┅┄┅┄ 🆔 @text_sick3

۸ اردیبهشت 1396
135
✨ اگر برای کسی مهم باشی، او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد؛ نه بهانه‌ایی برای فرار، و نه دروغی برای توجیه . - ارنستو ساباتو ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

✨ اگر برای کسی مهم باشی، او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد؛ نه بهانه‌ایی برای فرار، و نه دروغی برای توجیه . - ارنستو ساباتو ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
65
دوست داشتن کافی نیست؛ #عشق مراقبت می‌خواهد! 🆔 @TEXT_SICK3

دوست داشتن کافی نیست؛ #عشق مراقبت می‌خواهد! 🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
74
Join us:)🆔 @TEXT_SICK3

Join us:)🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
50
یه روزی تنها رویای تو بودم حالا میبینم که نباشم بهتره Join us:) 🆔 @TEXT_SICK3

یه روزی تنها رویای تو بودم حالا میبینم که نباشم بهتره Join us:) 🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
62
هر آنچه دوست داری از دست خواهی داد... ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

هر آنچه دوست داری از دست خواهی داد... ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
62
زندگی را باید زندگی کرد؛ آنطور که دلت می گوید مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری . - نسرین بهجتی ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

زندگی را باید زندگی کرد؛ آنطور که دلت می گوید مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری . - نسرین بهجتی ∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۸ اردیبهشت 1396
95
نمونه ای از طراحی عکس پروفایل توسط کانال text_sick3 برای سفارش عکس پروفایل به کانال ما مراجعه کنید 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEG3gzBNH1h9VB7xvQ 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

نمونه ای از طراحی عکس پروفایل توسط کانال text_sick3 برای سفارش عکس پروفایل به کانال ما مراجعه کنید 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAA... 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

۷ اردیبهشت 1396
55
‌ ‌بعضی ها را، فقط میشود آرزو کرد ... داشـتـنـشـان، محال ترین اتفاقِ ممکن است...! 👤 علی_قاضی_نظام 🆔 @TEXT_SICK3

‌ ‌بعضی ها را، فقط میشود آرزو کرد ... داشـتـنـشـان، محال ترین اتفاقِ ممکن است...! 👤 علی_قاضی_نظام 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
111
https://t.me/joinchat/AAAAAEG3gzBNH1h9VB7xvQ 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 کانال مارو از دست ندید join plz

https://t.me/joinchat/AAAAA... 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 کانال مارو از دست ندید join plz

۷ اردیبهشت 1396
36
∞ 🆔 @TEXT_SICK3

∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
52
∞ 🆔 @TEXT_SICK3

∞ 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
50