‌‌بانو سونیا

SoniA2297


ای خالق مهربان :

مرا وسیله ی صلح و آشتی خود قرار بده آنجا که نفرت است حامل عشق
جایی که نفاق است حامل یکرنگی
جایی که خطاکاری و بدی است حامل گذشت
جایی که نادرستی است حامل درستی جایی که شک است حامل یقین
جایی که تاریکی است حامل نور
جایی که ناامیدی است حامل امید
در جایی که غم است حامل شادی باشم
پروردگارا
کمک کن تا جای تسلی خواهی تسلی دهم
به جای درک شدن درک کنم
زیرا گم کردن در گرو گم شدن است
با بخشش دیگران خود بخشیده میشویم و درمرگ حیاط جاودان پیدا میکنیم
مخاطب خاص:
وقتی یکی و دارم نیاز به دومیش ندارم نزدیک نشو چون خیلی دوسش دارم

اینم آخریش برای امشب

اینم آخریش برای امشب

۱۱ بهمن 1397
439
از این دوست داشتنا.........

از این دوست داشتنا.........

۱۱ بهمن 1397
438
۱۱ بهمن 1397
445
۱۱ بهمن 1397
440
آهای تویی که قراره بشی نفسم فقط تویی صدای ضربان قلبم

آهای تویی که قراره بشی نفسم فقط تویی صدای ضربان قلبم

۱۱ بهمن 1397
518
۱۱ بهمن 1397
438
کاش زودتر تکلیفم مشخص شه از بلاتکلیفی متنفرم

کاش زودتر تکلیفم مشخص شه از بلاتکلیفی متنفرم

۱۱ بهمن 1397
440
دلی بس بزرگ عطا کن

دلی بس بزرگ عطا کن

۱۱ بهمن 1397
442
۱۱ بهمن 1397
433
۱۱ بهمن 1397
438
۱۱ بهمن 1397
495
۱۱ بهمن 1397
448
۱۱ بهمن 1397
438
چرا واقعا همه نیمع ی خالی لیوان و میبینند

چرا واقعا همه نیمع ی خالی لیوان و میبینند

۱۱ بهمن 1397
463
۱۱ بهمن 1397
437
۱۱ بهمن 1397
435
۱۱ بهمن 1397
434
۱۰ بهمن 1397
436
۱۰ بهمن 1397
433
۱۰ بهمن 1397
441