ڪمے_براے_فرج_دعاء_ڪنیم

ڪمے_براے_فرج_دعاء_ڪنیم

۱۲ شهریور 1396
17K
🍃❣ التماس بہ خدا جرأت است اگر برآورده شود ، رحمت است اگر برآورده نشود ، حکمت است التماس بہ انسان خفت است اگر برآورده شود ، منت است اگر برآورده نشود ، ذلت است.... ...

🍃❣ التماس بہ خدا جرأت است اگر برآورده شود ، رحمت است اگر برآورده نشود ، حکمت است التماس بہ انسان خفت است اگر برآورده شود ، منت است اگر برآورده نشود ، ذلت است.... 🌎@naznwshte 🌎کانال گفتگو با خالق کیهان🌎👆

۱۲ شهریور 1396
14K
هر وقت خواستے ... اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره یڪ مرد ببینے چشمــــانت را بہ حاج ابراهیم همّت بدوز ... #شهید_حاج_ابراهیم_همّت #سردار_دلها 💠

هر وقت خواستے ... اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره یڪ مرد ببینے چشمــــانت را بہ حاج ابراهیم همّت بدوز ... #شهید_حاج_ابراهیم_همّت #سردار_دلها 💠 "شهـــــــ روے خط ـــــــدا "

۱۲ شهریور 1396
12K
حزب الله ... فداکار است و ازمرگ نمیترسد وتو گویے خداوند وظیفہ تحقق اهداف الهے همہ انبیا رابرگُرده صبور و پرقدرت آنان نهاد و چہ شرفے ازاین بالاتر. #شهید_آوینے 💠

حزب الله ... فداکار است و ازمرگ نمیترسد وتو گویے خداوند وظیفہ تحقق اهداف الهے همہ انبیا رابرگُرده صبور و پرقدرت آنان نهاد و چہ شرفے ازاین بالاتر. #شهید_آوینے 💠 " شهـــــــ روی خط ــــــدا"

۱۲ شهریور 1396
10K
بہ خـیال خودت🤔 لحظہ هاے تنهاییتو باهاش مےگذرونے‼ ️ اما همش توهمـہ❗ ️ آخرش فقط عذاب وجدانہ😔 رابطہ نامشروع❌ ⛔ ️دشمنے باحرف خداسـت #تلنگرانه😑😑😑😑😑😑

بہ خـیال خودت🤔 لحظہ هاے تنهاییتو باهاش مےگذرونے‼ ️ اما همش توهمـہ❗ ️ آخرش فقط عذاب وجدانہ😔 رابطہ نامشروع❌ ⛔ ️دشمنے باحرف خداسـت #تلنگرانه😑😑😑😑😑😑

۱۲ شهریور 1396
15K
من از لیـلے و مجنوڹ درس عشقــــم را نمیــگیرم🙅🏻 ڪہ باشد حضرت زهــ❤️ـــرا هنوزم لیلـےحیدر😍 #هردو_عالم_بہ_فداے_پدر_و_مادر_من😘😍 #اعتراضے_هست_آقااا⁉️ #مذهبے_ها_عاشقترند😍 @yavaran20

من از لیـلے و مجنوڹ درس عشقــــم را نمیــگیرم🙅🏻 ڪہ باشد حضرت زهــ❤️ـــرا هنوزم لیلـےحیدر😍 #هردو_عالم_بہ_فداے_پدر_و_مادر_من😘😍 #اعتراضے_هست_آقااا⁉️ #مذهبے_ها_عاشقترند😍 @yavaran20

۱۲ شهریور 1396
13K
سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دل یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روے_یار 😊 🖐 #سر_بہ_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن ...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دل یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روے_یار 😊 🖐 #سر_بہ_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

۱۲ شهریور 1396
22K
بچہ مذهبےکہ باشے واسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و بعد اخلاق نہ چیزه دیگہ بچہ مذهبےکہ باشے همیشہ آرزوتــ اینہ کہ مکان هاے مذهبے مراسم عقدتون برگزار بشہ بچہ مذهبے کہ باشے همیشے قرارت ...

بچہ مذهبےکہ باشے واسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و بعد اخلاق نہ چیزه دیگہ بچہ مذهبےکہ باشے همیشہ آرزوتــ اینہ کہ مکان هاے مذهبے مراسم عقدتون برگزار بشہ بچہ مذهبے کہ باشے همیشے قرارت با همسفرت پا برجاست روزهاےجمعہ مزار شهدایے بچہ مذهبے کہ باشے واسہ رفتن بہ ماه ...

۱۲ شهریور 1396
15K
💌 کارت عروسےجالب و ابتکارے 😄 براے این زوج عزیز و همہ اهالےروشنگرے، دعاےآرامش، شادمانے، زندگےخدایے و عاقبت بخیرے میکنیم🙏 •┈┈••✾•🍃 🌺 🍃 •✾••┈┈•

💌 کارت عروسےجالب و ابتکارے 😄 براے این زوج عزیز و همہ اهالےروشنگرے، دعاےآرامش، شادمانے، زندگےخدایے و عاقبت بخیرے میکنیم🙏 •┈┈••✾•🍃 🌺 🍃 •✾••┈┈•

۱۰ شهریور 1396
13K
✨ڪاش در صحـراے محشـر.. وقتــے خـدا پـرسیـد.. ✨بنـده ے من، روزگارت راچگـونـہ گـذراندے؟ مهـدے فـاطمه بـرخیزد و بگویـد 🔹منتظــر من بـود... __________________________ ❣کانال گفتگو با خالق کیهان❣👇 @naznwshte

✨ڪاش در صحـراے محشـر.. وقتــے خـدا پـرسیـد.. ✨بنـده ے من، روزگارت راچگـونـہ گـذراندے؟ مهـدے فـاطمه بـرخیزد و بگویـد 🔹منتظــر من بـود... __________________________ ❣کانال گفتگو با خالق کیهان❣👇 @naznwshte

۱۰ شهریور 1396
10K
شب و دلتنگے 👈 عهد میبندیم براےِ رضاِیتــ قلبــ نازنینتــ💗 حواسمان به نگـ👀ـاه و ڪلام و فڪرمان بیشتر باشد😌 تـ💚ـو فقط راضے باش از ما😍 یامهدے ________________________ 💜❣💕@naznwshte

شب و دلتنگے 👈 عهد میبندیم براےِ رضاِیتــ قلبــ نازنینتــ💗 حواسمان به نگـ👀ـاه و ڪلام و فڪرمان بیشتر باشد😌 تـ💚ـو فقط راضے باش از ما😍 یامهدے ________________________ 💜❣💕@naznwshte

۱۰ شهریور 1396
10K
‍ 🚩ﺳﺨﻨے ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ!👌 💎ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ... ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ! 💎ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ...

‍ 🚩ﺳﺨﻨے ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ!👌 💎ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ... ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ! 💎ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ... 💎ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ... ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ...

۱۰ شهریور 1396
10K
لبخند :-)

لبخند :-)

۱ شهریور 1396
15K
۱ شهریور 1396
22K
همہ چیز پسورد دارد🔐 وچادر پسورد من است 😍 🔐

همہ چیز پسورد دارد🔐 وچادر پسورد من است 😍 🔐

۱ شهریور 1396
13K
دل مـن ڪرده هوس😉 شعر و غزل از رخ یار😌 دل من ڪرده غلط😐 چـون ڪہ ندارد هیچ یـار✌ 😓😄😄 #اللهم_ارزقنا_از_اینا😂 😂 😂 ✴ ️‌ 🌷 چ مثلـ چــ💕 ــــآدُر 🌷 ✴ ️

دل مـن ڪرده هوس😉 شعر و غزل از رخ یار😌 دل من ڪرده غلط😐 چـون ڪہ ندارد هیچ یـار✌ 😓😄😄 #اللهم_ارزقنا_از_اینا😂 😂 😂 ✴ ️‌ 🌷 چ مثلـ چــ💕 ــــآدُر 🌷 ✴ ️

۱ شهریور 1396
13K
مثل یڪ غنچـہ🌺 ڪہ از چیده شدن مے ترسد ..👀 🙌 خیـره بودم بہ شما و جراتِ لبخـند نبود..!🤔 #شما_تنها_غنچہ_منے😍 #مـــهر_بــانو🌸 @mehr_bano

مثل یڪ غنچـہ🌺 ڪہ از چیده شدن مے ترسد ..👀 🙌 خیـره بودم بہ شما و جراتِ لبخـند نبود..!🤔 #شما_تنها_غنچہ_منے😍 #مـــهر_بــانو🌸 @mehr_bano

۳۱ مرداد 1396
12K
تنهام ...

تنهام ... " من لےغیرک " ..... اینجا خصوصے میگم تا صِدام_._._.مثل کیهان منبسط بشہ!!!!؟؟؟

۳۱ مرداد 1396
10K
💞🌺امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با هم پیوند مے خورند تا گونہ هاے زمین از شوق، گل بیاندازند. آسمان، تنها سقفے است کہ این همہ شادے را تاب مے آورد. کوچہ در آستانہ آمدنتان ...

💞🌺امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با هم پیوند مے خورند تا گونہ هاے زمین از شوق، گل بیاندازند. آسمان، تنها سقفے است کہ این همہ شادے را تاب مے آورد. کوچہ در آستانہ آمدنتان ایستاده است به شوق.🌺💞 💧💚کانال گفتگو با خالق کیهان 💚💧 💖💚💖 @naznwshte

۳۱ مرداد 1396
10K
:-) 💖 سلامتے مجردا🌹صلوات💖 💕 کانال گفتگو با خالق کیهان 💞 💙💔💙@naznwshte

:-) 💖 سلامتے مجردا🌹صلوات💖 💕 کانال گفتگو با خالق کیهان 💞 💙💔💙@naznwshte

۳۱ مرداد 1396
9K