Sarina 1378

Sariiiiiiiina

شهــدا صدایت زده اند
دست دوستے دراز کرده‌اند به سویت...
همراهے با #شهـدا سخت نیست
یا علے ڪه بگویـے
خودشان دستت را میگیرند‌‌
تردیـد نڪن
دستت را در دست ابراهیم بگذار
تا پرواز کنی

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

۸ اردیبهشت 1397
297
۱ اردیبهشت 1397
292
۱ اردیبهشت 1397
282
۲۳ فروردین 1397
286
۲۳ فروردین 1397
282
۲۳ فروردین 1397
283
۲۳ فروردین 1397
278
۲۳ فروردین 1397
284
#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

۲۳ فروردین 1397
326
۲۳ فروردین 1397
283
۲۳ فروردین 1397
281
۲۳ فروردین 1397
289
۲۳ فروردین 1397
285
۲۳ فروردین 1397
283
۲۳ فروردین 1397
281
۲۳ فروردین 1397
283
۲۳ فروردین 1397
280
۲۳ فروردین 1397
280
اینم یه مدل😉😊

اینم یه مدل😉😊

۲۳ فروردین 1397
283
۲۱ فروردین 1397
288