سمیرا

Samira-2000

Stop waiting for the right timeTime isn’t waiting for you....

برد یا باخت هرچی که باشه. بازم عشقی استقلال

برد یا باخت هرچی که باشه. بازم عشقی استقلال

۳ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
2K
قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و هم چنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام ...

قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و هم چنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام !::

۱ روز پیش
3K
مثلا یهویی پی ام بده؛دلم برات تنگ شده...

مثلا یهویی پی ام بده؛دلم برات تنگ شده...

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
مگه نه؟؟؟؟

مگه نه؟؟؟؟

۲ روز پیش
2K
آنچنان در من عمیق شده‌ ای … که درست یادم نیست .... قبل از تو، به چه سبکی زندگی می کردم …

آنچنان در من عمیق شده‌ ای … که درست یادم نیست .... قبل از تو، به چه سبکی زندگی می کردم …

۲ روز پیش
17K
دلتنگی نامرد است … به دست خیلی هامان سیگار داده خیلی هامان را از غذا انداخته یا چاق تر کرده خیلی هامان را عوض کرده آدم های خوبی بودیم قبل از دلتنگی …

دلتنگی نامرد است … به دست خیلی هامان سیگار داده خیلی هامان را از غذا انداخته یا چاق تر کرده خیلی هامان را عوض کرده آدم های خوبی بودیم قبل از دلتنگی …

۳ روز پیش
4K
پیش از آنکه دنیا شما را به سلیقه خودش تغییر دهد شما دنیا را به سلیقه خودتان تغییر دهید روز از نو زندگی از نو همه چی از نو

پیش از آنکه دنیا شما را به سلیقه خودش تغییر دهد شما دنیا را به سلیقه خودتان تغییر دهید روز از نو زندگی از نو همه چی از نو

۳ روز پیش
4K
به راستی که آدمی تنها ترین موجود روی زمین است.. . . ﻣﻮﺭچه ها ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند … ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ ...

به راستی که آدمی تنها ترین موجود روی زمین است.. . . ﻣﻮﺭچه ها ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند … ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند … ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند ...

۳ روز پیش
5K
مهم نیست، چقدر اندوهت عمیق است زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»

مهم نیست، چقدر اندوهت عمیق است زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»

۴ روز پیش
16K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
5K
والا بخداااا.

والا بخداااا.

۶ روز پیش
5K
تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

۷ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
7K